[Lyrics] Half Breed - Cher

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Half Breed – Cher

My father married a pure Cherokee
My mother's people were ashamed of me
The Indians said I was white by law
The white man always called me "Indian Squaw"

Chorus
Half-breed, that's all I ever heard
Half-breed, how I learned to hate the word
Half-breed, she's no good they warned
Both sides were against me since the day I was born

We never settled, went from town to town
When you're not welcome you don't hang around
The other children always laughed at me
"Give her a feather, she's a Cherokee"

Chorus

We weren't accepted and I felt ashamed
Nineteen I left them, tell me who's to blame
My life since then has been from man to man
But I can't run away from what I am

Chorus
Con lai

Cha tôi cưới một cô gái của chủng tộc Cherokee
Người dân trong tộc của mẹ tôi hổ thẹn vì tôi
Người Anh Điêng cho rằng theo luật thì tôi là dân da trắng
Những người da trắng thì luôn gọi tôi là “Đàn bà Anh Điêng”

Đồ con lai, đó là tất cả những gì tôi từng nghe
Đồ con lai, tôi đã học được làm thế nào để ghét thế giới này
Đồ con lai, họ cho rằng cô gái như vậy thì không tốt đẹp
Cả hai dòng tộc đều chống đối tôi kể từ ngày tôi ra đời

Chúng tôi không bao giờ định cư, luôn di chuyển từ thị trấn này sang thị trấn khác
Khi bạn không được chào đón thì bạn sẽ không muốn ở cạnh ai
Những đứa trẻ khác thì luôn cười nhạo tôi
“Hãy đưa cho nó một cái lông vũ, nó là đứa thổ dân Cherokee”

Đồ con lai, đó là tất cả những gì tôi từng nghe
Đồ con lai, tôi đã học được làm thế nào để ghét thế giới này
Đồ con lai, họ cho rằng cô gái như vậy thì không tốt đẹp
Cả hai dòng tộc đều chống đối tôi kể từ ngày tôi ra đời

Chúng tôi đã không được chấp nhận và tôi cảm thấy hổ thẹn
Khi 19 tuổi thì tôi rời bỏ gia đình, hãy cho tôi biết tôi phải đổ lỗi cho ai đây
Kể từ đó cuộc đời tôi qua tay người đàn ông này đến người đàn ông khác
Nhưng tôi không thể chạy thoát khỏi định mệnh mình là ai

Đồ con lai, đó là tất cả những gì tôi từng nghe
Đồ con lai, tôi đã học được làm thế nào để ghét thế giới này
Đồ con lai, họ cho rằng cô gái như vậy thì không tốt đẹp
Cả hai dòng tộc đều chống đối tôi kể từ ngày tôi ra đời

 
×
Top Bottom