[Lyrics] Indian Outlaw - Tim McGraw

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I'm an Indian outlaw
Half Cherokee and Choctaw
My baby she's a Chippewa
She's one of a kind

All my friends call me Bear Claw
The Village Cheaftin' is my paw-paw
He gets his orders from my maw-maw
She makes him walk the line

You can find me in my wigwam
I'll be beatin' on my tom-tom
Pull out the pipe and smoke you some
Hey and pass it around

'Cause I'm an Indian outlaw
Half Cherokee and Choctaw
My baby she's a Chippewa
She's one of a kind

I ain't lookin' for trouble
We can ride my pony double
Make your little heart bubble
Lord like a glass of wine

I remember the medicine man
He caught runnin' water in my hands
Drug me around by my headband
Said I wasn't her kind

'Cause I'm an Indian outlaw
Half Cherokee and Choctaw
My baby she's a Chippewa
She's one of a kind

I can kill a deer or buffalo
With just my arrow and my hickory bow
From a hundred yards don't you know
I do it all the time

They all gather 'round my teepee
Late at night tryin' to catch a peek at me
In nothin' but my buffalo briefs
I got 'em standin' in line

'Cause I'm an Indian outlaw
Half Cherokee and Choctaw
My baby she's a Chippewa
She's one of a kind

Cherokee people
Cherokee tribe
So proud to live
So proud to die
Tôi là một gã da đỏ ngoài vòng pháp luật
Một nửa là tộc Cherokee, một nửa là tộc Choctaw
Bạn gái tôi là người Chippewa
Nhỏ là độc nhất vô nhị nha

Tất cả bạn bè gọi tôi là Móng Gấu
Già làng Cheafting là cha tôi
Ông lại nghe lệnh của mẹ tôi lắm
Bà giữ cho ông đường ngay nẻo chính

Bạn có thể tìm thấy tôi trong lều của tôi
Tôi sẽ đang gõ trống thùng thùng
Rút tẩu ra và hút một chút nhé
Này, nhớ chuyền vòng vòng nữa chứ

Vì tôi là một người da đỏ ngoài vòng pháp luật
Một nửa là tộc Cherokee, một nửa là tộc Choctaw
Bạn gái tôi là người Chippewa
Nhỏ là độc nhất vô nhị nha

Tôi chẳng tìm kiếm rắc rối
Chúng ta có thể cưỡi chung một con ngựa
Khiến trái tim nhỏ bé phập phồng
Như uống một cốc rượu vậy

Tối nhớ lão thầy mo
Ổng bắt tôi gột rửa
Nắm cái băng đầu và lôi tôi vòng vòng
Bảo rằng tôi không có phù hợp với cô ấy

Vì tôi là một người da đỏ ngoài vòng pháp luật
Một nửa là tộc Cherokee, một nửa là tộc Choctaw
Bạn gái tôi là người Chippewa
Nhỏ là độc nhất vô nhị nha

Tôi có thể giết một con nai hay con bò mộng
Chỉ với mũi tên và cánh cung gỗ mại châu
Từ khoảng cách cả hàng trăm thước, bạn chẳng biết đâu
Tôi làm hoài chứ gì

Họ đều vây lấy cái lều của tôi
Lúc trời tối khuya ấy, cố mà nhìn lén tôi
Chẳng quan tâm gì ngoài cái quần bò của tôi
Tôi khiến họ xếp hàng dài!

Vì tôi là một người da đỏ ngoài vòng pháp luật
Một nửa là tộc Cherokee, một nửa là tộc Choctaw
Bạn gái tôi là người Chippewa
Nhỏ là độc nhất vô nhị nha

Người Cherokee
Tộc Cherokee
Sống thật tự hào
Sống thật tự hào

 

×
Quay lại
Top