[Lyrics] Hey Leonardo ( She Likes Me For Me) - Blessed Union Of Souls

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
She don't care about my car
She don't care about my money
And that's real good because I don't got alot to spend
But if I did it wouldn't mean nothin'

She likes me for me
Not because I look like Tyson Beckford
With the charm of Robert Redford
Oozing out my ears
But what she sees
Are my faults and indecisions
My insecure conditions
And the tears upon the pillow that I shed

She don't care about my big screen
Or my collection of DVD's
Things like that just never mattered much to her
Plus she don't watch to much t.v.

And she don't care that I can fly her
To places she ain't never been
But if she really wants to go
I think deep down she knows that
All she has to say is when

She likes me for me
Not because I hang with Leonardo
Or that guy who played in 'Fargo'
I think his name is Steve
She's the one for me
And I just can't live without her
My arms belong around her
And I'm so glad I found her once again

And I'm so glad I found her once again
And I'm so glad I found her once again
Gazing at the ceiling
as we entertain our feelings in the dark
The things that we're afraid of are gonna show us
what we're made of in the end

She likes me for me
Not because I sing like Pavarotti
Or because I am such a hottie
I like her for her
Not because she's phat like Cindy Crawford
She has got so much to offer
Why does she waste all her time with me
There must be something there that I don't see

She likes me for me
Not because I'm tough like Dirty Hairy
Make her laugh just like Jim Carrey
Unlike the Cable Guy*
But what she sees
Is that I can't live without her
My arms belong around her
And I'm so glad I found her once again
Found her once again
I'm so glad I found her once again
On again
Em không quan tâm đến xe hơi của tôi
Không quan tâm đến tiền bạc của tôi
Và đó thực sự là điều tuyệt vời vì tôi không phải chi trả quá nhiều
Nhưng nếu tôi có làm thì không phải là vô nghĩa

Em yêu tôi vì chính tôi
Không phải vì tôi giống như Tyson Beckford
Với sự cuốn hút của Robert Redford
Bỏ ngoài tai
Nhưng những gì em thấy được
Là những lỗi lầm và sự thiếu quả quyết của tôi
Trạng thái không an toàn của tôi
Và những giọt nước mắt lăn trên gối

Em không quan tâm đến cái (TV) màn hình lớn của tôi
Hay bộ sưư tập DVD
Mọi thứ vật chất như không có nghĩa gì với cô ấy
Hơn nữa là em không hay xem TV

Và em không quan tâm tôi có thể đưa cô ấy lên cao
Tới vị trí mà em chưa bao giờ đạt được
Nhưng nếu em thực sự muốn đi
Tôi nghĩ em biết
Tất cả em cần nói là khi nào

Em yêu tôi vì chính tôi
Không phải vì tôi ngang hàng với Leonardo
Hay như một người chơi cho Fargo
Tôi nghĩ hắn ta tên Steve
Em là người duy nhất dành cho tôi
Và tôi không thể sống thiếu em
Vòng tay tôi thuộc về nơi em
Tôi thật hạnh phúc khi tìm lại được em

Tôi thật hạnh phúc khi tìm lại được em
Tôi thật hạnh phúc khi tìm lại được em
Ngồi trên mái nhà mở rộng tầm nhìn
Như chúng ta thả hồn mình vào màn đêm
Những thứ khiến chúng ta lo sợ sẽ cho ta thấy được
Cuối cùng chúng ta được sinh ra từ đâu

Em yêu tôi vì chính tôi
Không phải vì tôi có thể hát như Pavarotti
Hay vì tôi là một anh chàng nóng bỏng
Tôi cũng yêu em vì chính em
Không phải vì em như Cindy Crawford
Em còn nhiều thứ để đòi hỏi
Tại sao lại tốn thời gian với tôi
Phải có gì đó mà tôi không được biết

Cô ấy yêu tôi vì chính tôi
Không phải vì tôi như Dirty Hairy
Làm cô ấy cười giống như Jim Carrey
Không như Cable Guy*
Nhưng những gì em thấy
Là tôi không thể sống thiếu em
Vòng tay tôi thuộc về nơi em
Tôi thật hạnh phúc khi tìm lại được em

Cable Guy: Nhân vật Ernie "Chip" Douglas trong phim "The Cable Guy" do Jim Carey thủ diễn

 
×
Quay lại
Top