[Lyrics] Good Night (Sebastien Lefebvre) - Simple Plan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Good Night

I can show you all the things I've found out
Someone told me once
to stand up
and fight
forget about the past
'cause you can't go back

Tonight

Come as we light up the sky
look up and tell me you tried
to really really let me go
And I figure out that I loved you so

good night

You should melt the ice

and drink the water
There wouldn't be anyone else who fluttered
all you ask back
we could pay the future
tonight

come as we light up the sky
look up and tell me you tried
to really really let me go

And I figure out that I loved you so

Choose to believe
Roll up your sleeves
Just one more time
We will be fine
running around
I think we can slow down...

Come as we light up the sky

look up and tell me you tried
to really really let me go
And I figure out that I loved you so

come as we light up the sky

Chúc ngủ ngon...

Tôi có thể chỉ cho em những gì tôi tìm thấy

Một lần, có người đã khuyên tôi
Phải đứng dậy, phải chống lại
Hãy quên đi quá khứ,
Bởi vì em đâu thể quay trở lại nữa
Đêm nay...

Đến đây nào...mình sẽ cùng thắp sáng bầu trời kia
Nhìn lên, và nói với tôi rằng em đã gắng hết sức
Để quên tôi đi...

Và tôi nhận ra rằng tôi yêu em biết mấy!

Ngủ ngon em nhé!

Em nên làm những tảng băng kia tan chảy
Và rồi uống thứ nước ấy
Không có một ai yêu em,
đòi hỏi em phải làm lại tất cả
Chúng mình sẽ cùng tiến tới tương lai
Đêm nay...


Đến đây nào...mình sẽ cùng thắp sáng bầu trời kia
Nhìn lên, và nói với tôi rằng em đã gắng hết sức
Để quên tôi đi...
Và tôi nhận ra rằng tôi yêu em biết mấy!

Hãy chọn cách tin tưởng
Và xắn tay áo lên
Chỉ một lần nữa thôi
Chuyện chúng mình sẽ ổn cả

Cứ chạy theo một vòng tròn luẩn quẩn
Tôi nghĩ rằng mình có thể chậm lại một chút...

Đến đây nào...mình sẽ cùng thắp sáng bầu trời kia
Nhìn lên, và nói với tôi rằng em đã gắng hết sức
Để quên tôi đi...
Và tôi nhận ra rằng tôi yêu em biết mấy!

Đến đây...và thắp sáng bầu trời...

 
×
Top Bottom