[Lyrics] Comatose (Sébastien Lefebvre) - Simple Plan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

There's no one here
But I can feel you around
I want to hear but you're not making a sound
I'm all alone and there's nothing to do so I...

Never been here this just won't be the same
Take something from me maybe I'll miss it again
I'm all alone and there's nothing to do so I...


Tell me tell me what do I see
Tell me tell me one more time
Tell me what do I see

I've been sleeping for a long time
And I don't know when I'll wake up
Shake me pinch me again
Cuz I'm not worried anymore


I've been sleeping for a long time
And I don't know when i'll wake up
Shake me pinch me again

They came for me so I sit down on the floor
It's getting cold but I won't open the door
I'm all alone and there's nothing to do so I...

There's nothing more in here so I'm letting go
I can't believe I'm never gonna know

I'm all alone and there's nothing to do so I...

Tell me tell me what do I see
Tell me tell me one more time
Tell me what do I see

I've been sleeping for a long time
And I don't know when I'll wake up
Shake me pinch me again
Cuz I'm not worried anymore

Không có ai nơi đây
Nhưng tôi vẫn cảm thấy em đang hiện diện
Tôi muốn nghe, nhưng sao chẳng thấy một tiếng động
Tôi cô đơn, và không có việc gì để làm...
Vậy nên...

Tôi chưa bao giờ đến nơi đây...
Không còn như xưa nữa

Hãy cướp đi từ tôi một thứ gì...để rồi có lẽ tôi sẽ nhớ
Tôi cô độc, và chẳng có việc gì để làm

Hãy nói, hãy nói với tôi...tôi thấy gì
Hãy nói, hãy nói với tôi...một lần nữa
Hãy nói, nói với tôi...tôi thấy gì

Tôi chìm vào giấc ngủ thật lâu
Và tôi chẳng biết được khi nào tôi mới thức giấc
Hãy lắc tôi, véo tôi lần nữa

Bởi vì tôi chẳng còn lo lắng...

Tôi chìm vào giấc ngủ thật lâu
Và tôi chẳng biết được khi nào tôi mới thức giấc
Hãy lắc tôi, véo tôi lần nữa

Họ đến đây vì tôi, nên tôi ngồi xuống sàn
Tôi lạnh lẽo trong cô độc, nhưng tôi sẽ không mở cửa đâu
Tôi chỉ còn một mình, và chẳng có việc gì để làm


Chẳng còn gì nhiều nhặn nơi đây nữa...nên tôi buông xuôi tất cả
Tôi chẳng thể tin được, rằng tôi sẽ không bao giờ biết
Tôi cô đơn, và chẳng có việc gì để làm, nên tôi...

Hãy nói, hãy nói với tôi...tôi thấy gì
Hãy nói, hãy nói với tôi...một lần nữa
Hãy nói, nói với tôi...tôi thấy gì

Tôi chìm vào giấc ngủ thật lâu

Và tôi chẳng biết được khi nào tôi mới thức giấc
Hãy lắc tôi, véo tôi lần nữa
Bởi vì tôi chẳng còn lo lắng...

 
×
Top Bottom