[Lyrics] Counting The Days - Good Charlotte

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Wake up, go to work, come home, it's not working
We've been living our whole lives
on a system that is broken
Your words, I hear them
They're sharp, can't get near them
We got one last chance,
one more time to make this happen


We got one time, time to get this right
Two times and you know it's not my style
three's company, just you and me,
we need to figure this one out
four letter words are all you said
five minutes later we're in bed
Can't count on you to love me,
but I can count the days since you've been gone


Wake up, I come home, I realized that its not working
you're gone and it goes
I miss the noise of all our fighting
and you know that I don't mean a word I say
and I know that you don't wanna stay away
how long am I gonna be counting the days you're gone

We got one time, time to get this right
two times and you know it's not my style

three's company, just you and me,
we need to figure this one out
four letter words are all you said
five minutes later we're in bed
Can't count on you to love me,
but I can count the days since you've been gone

Ever since I saw you,
there was no-one else, just you and me

(you're all that I could see)
but I got this problem
I don't know how to say what I mean, what I mean

We got one time, time to get this right
two times and you know it's not my style
three's company, just you and me,
we need to figure this one out

We got one time, time to get this right

two times and you know it's not my style
three's company, just you and me,
we need to figure this one out
four letter words are all you said
five minutes later we're in bed
Can't count on you to love me,
but I can count the days since you've been gone
can count the days since you've been gone


Wake up, go to work, come home, it's not working
We've been living our whole lives
on a system that is broken
Thức dậy, đi làm, về nhà, mọi chuyện không ổn
Chúng ta đang sống cả cuộc đời theo một hệ thống vỡ nát
Lời em nói, tôi nghe
Chúng sắc bén, không thể tới gần
Chúng ta có cơ hội cuối cùng

Một lần nữa để biến điều này thành hiện thực

Chúng ta có một lần để làm tốt chuyện này
Hai lần và em biết đó không phải kiểu của tôi
Kết hợp ba lần, chỉ em và tôi
Chúng ta cần hiểu thấy đáo chuyện này
Từ 4 chữ cái là tất cả những gì em nói
Năm phút sau là chúng ta đi ngủ
Không thể mong là em yêu tôi

Nhưng tôi có thể đếm được đã bao ngày từ khi em ra đi

Thức dậy, tôi về nhà, nhận ra rằng mọi chuyện không ổn
Em ra đi và mọi thứ ra đi
Tôi nhớ tiếng chúng ta cãi vả
Và em biết rằng tôi không có ý thế khi nói thế
Và tôi biết rằng em không muốn xa tôi
Tôi sẽ còn phải đong đếm những ngày em ra đi bao lâu nữa

[Điệp khúc]


Từ khi tôi nhìn thấy em
Chẳng còn ai khác, chỉ có em và tôi
(Em là tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy)
Nhưng tôi có trục trặc
Tôi không biết cách nói ra những gì mình cảm nhận

[Khúc đầu điệp khúc và điệp khúc]

Thức dậy, đi làm, về nhà, mọi chuyện không ổn

Chúng ta đang sống cả cuộc đời theo một hệ thống vỡ nát

 

×
Quay lại
Top