[Lyrics] Gabriel - Cafe Del Mar

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532I can fly
But i want his wings
I can shine even in the darkness
But i crave the light that he brings
Revel in the songs that he sings
My angel gabriel

I can love
But i need his heart
I am strong even on my own
But from him i never want to part
He’s been there since the very start
My angel gabriel
My angel gabriel

Bless the day he came to be
Angel’s wings carried him to me
Heavenly
I can fly
But i want his wings
I can shine even in the darkness
But i crave the light that he brings
Revel in the songs that he sings
My angel gabriel
My angel gabriel
My angel gabriel
Em có thể bay
Nhưng vẫn muốn đôi cánh của anh ta
Em có thể toả sáng trong đêm tối
Nhưng em lại nài xin ánh sáng anh mang đến
Đắm chìm trong bài ca anh hát
Gabriel thiên thần của em hỡi

Em có thể yêu
Nhưng em cần trái tim của anh ấy
Em vẫn mạnh mẽ dù chỉ có một mình thôi
Nhưng em chẵng muốn lìa xa anh ấy
Anh ấy đã ở đây từ khi sớm bắt đầu
Gabriel thiên thần của em ơi
Gabiel thiên thần của em

Nguyện cầu ngày anh đến sớm thành hiện thực
Đôi cánh thiên thần mang anh đến bên em
Thiên đường xa xa
Em có thể bay
Nhưng vẫn muốn đôi cánh của anh ta
Em có thể toả sáng trong đêm tối
Nhưng em lại nài xin ánh sáng anh mang đến
Đắm chìm trong bài ca anh hát
Gabriel thiên thần của em
Gabriel thiên thần c
 
×
Top Bottom