[Lyrics] Goodbye Twitter - Miley Cyrus

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532Yeah, the rumours are true
I deleted my Twitter
Ha, can you believe it?
I got to 2, 2 million
That I said adios
I had to say goodbye
And this little rap is to tell my fans why
Huh, uh!

No, it wasn't because my friend told me to
Y'all know very well, what you say I don't do
And the reasons are simple
I started tweetin' by pimples
I stopped livin' for moments
And started livin' for people

Yeah, you write what'cha doin'
But who really cares
If I'm playin' with Noah or just doin' my hair?
Everything that I type
And everything that I do
All those lame gossip sites
Take it and they make it news
I want my private life private
I'm done trying to please
I ain't livin' for tabliods
No, I'm livin' for me
No more emo quotes
And fake feuds with Demi
Yeah, I'm done with all that
And the truth is I'm too busy

Yeah, I gotta admit
I miss Dane Cook's tweets
And I really liked looking at Katy Perry and Britney
I might have some withdraws
I was a little obsessed
But I'm peacin' out
And I'm leaving with this
Ha, goodbye
Ah, ah goodbye
Freaky-freaky-freak-auuwww
Tin đồn là đúng đó,
Tôi đã xoá tài khoản trên Twitter của mình
Bạn có tin được rằng tôi có 2 triệu người theo(*)
Tôi nói lời tạm biệt
Tôi buộc phải nói lời chia tay
Và đoạn rap ngắn này là lý do gửi gắm tới các fan của tôi
Huh, uh!

Không phải là do bạn bè rủ rê tôi
Các bạn đều biết rõ tôi không làm những việc các bạn nói
Và những lý do hết sức đơn giản
Tôi bắt đầu tweet(*) về những nốt mụn
Tôi bắt đầu ngừng sống từ giây phút đó
Và bắt đầu sống vì mọi người

Bạn viết ra những gì bạn làm
Nhưng ai thèm quan tâm
Dù tôi đang chơi đùa với Noah hay làm đầu?
Mọi câu chữ tôi đánh ra
Và mọi chuyện tôi làm
Tất cả các website nhiều chuyện
Bắt đầu nói lung tung và bịa đặt
Tôi muốn có đời sống riêng tư của chính mình
Tôi không còn cố gắng để cầu xin nữa
Tôi không sống vì tin đồn
Không, tôi sống vì chính tôi
Không còn những câu trích đầy tâm trạng
Và tin đồn giả rằng tôi và Demi có tư thù
Ừ, tôi đầu hàng hết chuyện đó rồi
Và sự thật là do tôi quá bận rộn

Ừm, tôi phải thừa nhận
Tôi vẫn nhớ những tweet của Dane Cook
Và tôi thực sự thích nhìn Katy Perry và Britney
Có thể tôi rút lui
Tôi đã hơi bị ám ảnh chút
Nhưng tôi đang rất bình tĩnh
Và tôi đang thoát ra khỏi những chuyện này
Ha, tạm biệt
Ah, ah tạm biệt
Kỳ quặc-kỳ quặc-kỳ quặc-auwww

-------------------------

- 1st (*): Follower: là những user theo những tài khoản khác và sẽ nhận được những tweet từ các tài khoản mình đã theo.
- 2nd (*): Tweet: những mẩu tin nhỏ tối đa 140 ký tự mà chủ nhân tài khoản nh
 
×
Top Bottom