[Lyrics] Erian’s Mystical Rhymes - Rhapsody

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️


IN PRIMORDIAL TIMES OF SORROW
ANCIENT AGES OF THE KNOWN WORLD
KRON'S REIGN OF TERROR WAS RISING
SO THE SKYLORDS SENT THEIR ANGELS
AGAINST THE STORM THAT TREATHENED HEAVENS
SEVEN WARS WERE SO FOUGHT
THE DEAD ROSE
LED BY THE DARKLORDS OF HELL


The last war
meant the end
of hellgod's
old reign

Dark memories lost in the shades of illusion
warn the light of electric sky
the angels could change the life on earth
but not the demons' old plans


United force of strong wise men...
a new order soon was born
ten kings, ten wizards, elves and dragonlords
ready to fight for their world

Ready to face the last secret
hidden for 5000 angels' years
5000 years


A great and new hope in Elgard was born
the one hope that could finally find the

SACRED WORDS TO STOP THE DARK PLAN OF NEKRON
ALL CONTAINED IN ERIAN'S MYSTICAL WHITE BOOK

The holy council cast their vote
hearing the deep voice of soul
Etherus... Iras... two names on all
elected to face the darklord


They knew so well Erian's tale
what could be found between his rhymes
his rhymes of divine light
written to save our lands

Ready to face the last secret
hidden for 5000 angels' years
5000 years


Now is the time for them to share all their plans
the one hope that could finally find the

SACRED WORDS TO STOP THE DARK PLAN OF NEKRON
ALL CONTAINED IN ERIAN'S MYSTICAL WHITE BOOK

So the name was chosen
White Dragon's Order
all sworn to fight
all for one

one for all

A great and new hope in Elgard was born
the one hope that could finally find the

SACRED WORDS TO STOP THE DARK PLAN OF NEKRON
ALL CONTAINED IN ERIAN'S MYSTICAL WHITE BOOK
SACRED WORDS TO STOP THE DARK PLAN OF NEKRON
ALL CONTAINED IN ERIAN'S MYSTICAL WHITE BOOK


- THE WHITE DRAGON'S ORDER

[Iras:]
"And so the Order of the White Dragon decreed Khaas the hero of the middle lands. He and princess Lothen from the kingdom of the ancient waterfalls,
together with Tharish, elven king of the caverns and myself, Iras Algor from Hor-Lad, would travel the path of incredible danger and great adventure.
Dargor the shadowlord would lead us through the ancient underworld of Dar-Kunor. Finally the time had come to find the legendary seventh black book, that
containing the worst of all the known prophecies"
Trong những thuở ban sơ của buồn đau,

Những thời đại cổ xưa của thế giới đã từng qua,
Sự ngự trị kinh hoàng của Kron đang tăng lên
Vì vậy những vị Chúa trời
đã sai phái những thiên thần
chống lại cơn bão đe dọa chốn thiên giới.
Bảy cuộc chiến tranh đã nổ ra dữ dội
Những xác chết trỗi dậy,
Được dẫn dắt bởi Chúa tể hắc ám của địa ngục.


Cuộc chiến cuối cùng
Có nghĩa rằng đã đến hồi kết thúc
Cho sự thống trị của chúa tể địa ngục.

Những ký ức tăm tối
đã mất trong bóng đêm ảo tưởng
giờ đe dọa ánh sáng của bầu trời chớp giật
những thiên thần có thể thay đổi cuộc sống trên trái đất
nhưng chẳng thể thay đổi những kế hoạch quỷ sứ đã đề ra.


Liên quân của những con người trí tuệ quyền năng
Một trật tự mới sẽ sớm nảy sinh.
Mười vị vua, mười phù thủy,
Những yêu tinh và những thủ lĩnh rồng
Đã sẵn sàng để chiến đấu cho thế giới họ đang sống.

Sẵn sàng đối mặt với bí mật cuối cùng
đã được che dấu trong năm ngàn năm tính lịch thiên giới
Năm ngàn năm.


Một niềm hy vọng mới mẻ và rất vĩ đại ở Elgar đã nảy sinh
Niềm hy vọng đó là rằng cuối cùng có thể tìm ra…
Những lời chú thiêng liêng có thể ngăn chăn âm mưu đen tối của Kron
Tất cả được chứa trong cuốn sách thánh thần kỳ của Erian.

Hội đồng thần thánh đã tiến hành bỏ phiếu
lắng nghe tiếng nói sâu thẳm của linh hồn.
Etherus… Iras… hai người trong số đó
Đã được chọn để đối mặt với chúa tể hắc ám.


Người ta biết nhiều về câu chuyện của Erian
Về những gì có thể tìm thấy trong những dòng chữ của nó
Những dòng chữ của ánh thần quang
Được viết nên để cứu những xứ sở này.

Sẵn sàng đối mặt với bí mật cuối cùng
đã được che dấu trong năm ngàn năm tính lịch thiên giới
Năm ngàn năm.


Giờ đã đến lúc để chúng ta sẻ chia những kế hoạch
Hy vọng duy nhất là cuối cùng có thể tìm thấy…
Những lời chú thiêng liêng có thể ngăn chăn âm mưu đen tối của Kron
Tất cả được chứa trong cuốn sách thánh thần kỳ của Erian.

Rồi thì cái tên được chọn là
Bạch Long lệnh,
Tất cả đã thề sẽ chiến đấu
Tất cả vì một người, một người vì tất cả.


Một niềm hy vọng mới mẻ và rất vĩ đại ở Elgar đã nảy sinh
Niềm hy vọng đó là: rằng cuối cùng có thể tìm ra…
Những lời chú thiêng liêng có thể ngăn chăn âm mưu đen tối của Kron
Tất cả được chứa trong cuốn sách thánh thần kỳ của Erian.

-BẠCH LONG LỆNH
[Iras:]
“Thế là Mệnh lệnh Bạch Long đã chỉ định Khaas người anh hùng của vùng trung nguyên, chàng cùng công chúa Lothen từ vương quốc của những cổ thác, cùng với Tharis, yêu tinh vương của những hang động và bản thân ta, Iras Algor từ Hor-Lad, sẽ hành trình trên con đường nguy hiểm lạ thường và trong một cuộc viễn hành vĩ đại.
Dargor, thủ lĩnh bóng đêm sẽ dẫn chúng ta băng qua vùng âm giới cổ xưa của Dar-Kunor. Cuối cùng thời khắc để tìm ra cuốn sách đen tối thứ bảy huyền thoại cũng đã đến, cuốn sách chứa đựng điều xấu xa mà tất cả những lời tiên tri đã nói.”


 
×
Quay lại
Top