[Lyrics] The Dark Secret - Rhapsody

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
[I. The Ancient Prophecy]

"It was a good time for all creatures of the earth, but fate decreed that the dark prophecy of a demon knight could bring a tragic end to this peace
scarring their lives forever. Shortly before his defeat in the last of the primordial wars between the heavens and hells the evil son of the Hell God Kron,
known as Nekron, withdrew to his lair in the underworld.
There, sensing his impending death he inscribed a testament of pure evil in seven black books. One by one six of these books were discovered through out
the ages, however the seventh, last and most terrible of all contained the secret of his resurrection.
He commanded seven immortal demons to carry out his dark plan.
But they were turned into stone by the angels of the crystal realms.
And so his dreams slept with them until a time came when the forces of evil would usurp the earth.
Nekron would rule in the unholy name! of cosmic chaos.
And this time he would reign supreme!"

[II. Ira Divina]

Ira divina
A dolore nunc libera nos
Tacet rota temporis
Nunc est silentium
Sempiternus angelus
A malo libera nos
A malo
[I.Lời tiên tri cổ xưa]
“Đã từng có khoảng thời gian đẹp đẽ cho tất cả những tạo vật trên trái đất này, nhưng định mệnh đã an bài rằng Lời nguyền tăm tối cả một hiệp sĩ đen sẽ mang lại sự tang tóc kết thúc nền hòa bình kia và đe dọa cuộc sống mãi mãi. Ngay sau sự thất bại của hắn trong trận cuối cùng của những cuộc chiến thời ban sơ giữa thiên đường và địa ngục, đứa con trai độc ác của chúa tể địa ngục Kron, được biết đến dưới cái tên Nekron, đã rút lui khỏi sào huyệt của hắn nơi âm giới.
Ở đó, hắn đã ý thức về hiểm họa của cái chết nên đã để lại một chúc thư mang của sự sự xấu xa thuần túy trong bảy cuốn sách tối tăm. Từng cuốn từng cuốn một, sáu cuốn sách đã được tìm ra trải qua bao thời đại, ngoại trừ cuốn thứ bảy, cuốn cuối cùng và là cuốn sách kinh hoàng nhất trong tất cả chứa đựng bí mật về sự hồi sinh của hắn.
Hắn đã ra lệnh cho bảy con quỷ bất tử thực hiện kế hoạch đen tối của hắn.
Nhưng chúng đã bị các thiên thần của tinh thể giới hóa thành đá.
Và như thế giấc mơ của hắn đã ngủ vùi cùng với chúng cho đến khi đội quân của quỷ dữ thống trị trái đất này.
Nekron sẽ thống trị dưới cái tên quỷ dữ của vũ trụ hỗn mang.
Và đây là lúc hắn nắm quyền thống trị vô lượng!”

[II. Ira Divina]
Ira divina
A dolore nunc libera nos
Tacet rota temporis
Nunc est silentium
Sempiternus angelus
A malo libera nos
A malo

 
×
Quay lại
Top