[Lyrics] Erase And Rewind - Ashley Tisdale

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

I don’t wanna feel like this
I don’t want to, I don’t want to
I don’t wanna freak you out
But I…

I think I might have said too much
Didn’t mean to, didn’t mean to
Think I might have said it’s you and I


Guess I should leave this behind
Guess I should erase and rewind
But somehow I can’t seem to stay away
I don’t want to sound desperate, but I am
So say that you’ll come around
Guess I should erase and rewind
Erase and rewind

I don’t want to stand in line

Like I used to, like I used to
I don’t wanna have to scream and shout
‘Cause I’m the kind of girl that sticks
Like a tattoo, like a tattoo
Yeah I’m the kind of girl that wears your arm
Ah Oh

Guess I should leave this behind
Guess I should erase and rewind

But somehow I can’t seem to stay away
I don’t want to sound desperate, but I am
So say that you’ll come around
Guess I should erase and rewind
Erase and rewind

You never do returns my calls
Just like we never met at all
No matter what, I’ll always wait for you

I’ll wait for you, I’ll wait for you
I don’t wanna feel like this, I don’t want to
Yeah eh eh eh eh

Guess I should leave this behind
Guess I should erase and rewind
But somehow I can’t seem to stay away
I don’t want to sound desperate, but I am
So say that you’ll come around

Guess I should erase and rewind
Erase, erase and rewind

Guess I should leave this behind
Guess I should erase and rewind
But somehow I can’t seem to stay away
I don’t want to sound desperate, but I am
So say that you’ll come around
Guess I should erase and rewind

Erase and rewind
Em không muốn có cảm giác như thế này đâu
Em không muốn, không muốn đâu
Em không muốn làm anh si mê
Nhưng em

Em nghĩ có lẽ là em đã nói quá nhiều
Không định thế, không có ý thế đâu

Nghĩ rằng có lẽ em nói về anh và em

Chắc rằng em nên bỏ mặt chuyện này lại phía sau lưng
Chắc rằng em nên xoá hết và làm lại từ đầu
Nhưng chẳng biết làm sao em không thể trút bỏ hết
Em không muốn la lên trong tuyệt vọng, nhưng em
Hãy nói rằng anh sẽ đến bên em
Chắc rằng em nên xoá hết và làm lại từ đầu
Xoá hết và làm lại từ đầu


Em không muốn cản trở đâu
Như em đã từng, đã từng làm
Em không muốn cần phải thét và la toáng lên
Vì em là kiểu con gái dính chặt như một hình xăm, như một hình xăm
Yeah em là kiểu con gái mà anh mang trên cánh tay mình

Chắc rằng em nên bỏ mặt chuyện này lại phía sau lưng
Chắc rằng em nên xoá hết và làm lại từ đầu
Nhưng chẳng biết làm sao em không thể trút bỏ hết

Em không muốn la lên trong tuyệt vọng, nhưng em
Hãy nói rằng anh sẽ đến bên em
Chắc rằng em nên xoá hết và làm lại từ đầu
Xoá hết và làm lại từ đầu

Chắc rằng em nên bỏ mặt chuyện này lại phía sau lưng
Chắc rằng em nên xoá hết và làm lại từ đầu
Nhưng chẳng biết làm sao em không thể trút bỏ hết
Em không muốn la lên trong tuyệt vọng, nhưng em

Hãy nói rằng anh sẽ đến bên em
Chắc rằng em nên xoá hết và làm lại từ đầu
Xoá hết và làm lại từ đầu


 

×
Quay lại
Top