[Lyrics] Don't Worry - Appleton

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Dont worry cause I'll always be there for you
(In the Heavens above)

I just needed you to comfort me
And I have tried to make it right
And I dont know that I feel so sure
But I think that we missed out
So Ive sung this song for you
And I just want you to say to me

Dont worry cause I'll always be there for you
In the Heavens above
Dont worry cause I'll always be there for you
In the Heavens above
Dont worry cause I'll always be there for you
Always be there

All I wanted was to stand alone
So is there a place, that we could meet
And you see this face within your face and I
Stayed away but Im back
To hear you say

Dont worry cause I'll always be there for you
In the Heavens above
Dont worry cause I'll always be there for you
In the Heavens above
Dont worry cause I'll always be there for you
Always be there (In the Heavens above)

Can you hear me
Through the spaces (Through the spaces)
Wondering in this wonderland
And if I try to understand
This broken man, broken man

Dont worry cause I'll always be there for you
In the Heavens above (Broken man)
Dont worry cause I'll always be there for you
Always be there
In the Heavens, in the Heavens, in the Heavens, for you
Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Đừng lo lắng vì có chị luôn luôn ở bên em
(Dù ở thật cao trên thiên đường)

Em chỉ cần có chị quan tâm an ủi em
Và em cố gắng làm tốt hơn
Và em không biết em cảm thấy chắc chắn
Nhưng em nghĩ chúng ta đã bỏ lỡ
Em sẽ hát tặng một bài hát cho chị
Và em muốn chị nói với em một điều

Đừng lo lắng vì chị sẽ luôn luôn ở bên em
Dù ở thật cao trên thiên đường
Đừng lo lắng vì chị sẽ luôn luôn ở bên em
Dù ở thật cao trên thiên đường
Đừng lo lắng vì chị sẽ luôn luôn ở bên em
Luôn luôn bên em

Em muốn được yên tĩnh
Là một nơi,chỉ có chúng ta mà thôi
Và chị thấy một gương mặt trong bên trong đó, gương mặt của chị và em
Đừng đi đâu nhưng em sẽ trở lại
Để nghe chị nói

Đừng lo lắng vì chị sẽ luôn luôn ở bên em
Dù ở thật cao trên thiên đường
Đừng lo lắng vì chị sẽ luôn luôn ở bên em
Dù ở thật cao trên thiên đường
Đừng lo lắng vì chị sẽ luôn luôn ở bên em
Luôn luôn bên em(Dù ở thật cao trên thiên đường)

Chị nghe em
Xuyên qua không gian
Đi đến miền đất lạ
Và nếu ta cố gắng hiểu nhau
Sẽ không cãi nhau nữa
Là một người đau khổ,người đau khổ

Đừng lo lắng vì chị sẽ luôn luôn ở bên em
Dù ở thật cao trên thiên đường(người đau khổ)
Đừng lo lắng vì chị sẽ luôn luôn ở bên em
Luôn luôn bên em
Trên thiên đường,trên thiên đường,trên thiên đường,bởi chị
Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah
 

×
Quay lại
Top