[Lyrics] Don't Waste Your Time - Kelly Clarkson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Don't Waste Your Time

It's over, it's over, it's over:

It seems you can't hear me
When I open my mouth you never listen
You say stay, but what does that mean
Do you think I honestly want to be reminded forever

Don't waste your time trying to fix
What I want to erase
What I need to forget
Don't waste your time on me my friend
Friend, what does that even mean
I don't want your hand
You'll only pull me down
So save your breath
Don't waste your song
On me, on me
Don't waste your time

It's not easy not answering
Every time I want to talk to you
But I can't
If you only knew the hell I put myself through
Replaying memories in my head of you and I
Every night

Don't waste your time trying to fix
What I want to erase
What I need to forget
Don't waste your time on me my friend
Friend, what does that even mean
I don't want your hand
You'll only pull me down
So save your breath
Don't waste your song
On me, on me
Don't waste your time

You're callin'
You're talkin'
You're tryin'
Tryin' to get in
But it's over, it's over, it's over
Friend

Don't waste your time trying to fix it
So save your breath, don't waste your song
On me, on me
Don't waste your time

You held me
You felt me
You left me
But it's over, it's over, it's over
You touched me
You had me
But it's over, it's over, it's over my friend
Don't waste my time


hơn như vậy rồi đấy

Dường như mày chẳng nghe thấy tao
Khi mày mở miệng thì mày chẳng bao giờ lắng nghe
Mày thôi nói, có nhưng có ý nghĩa gì không
Mày nghĩ rằng tao nhiệt tình để nhắc nhở mày mãi àh

Đừng lãng phí thời gian để cố gắng sửa chữa
Cái tao muốn là xoá hết
Cái tao cần là quên hết
Đừng lãng phí thời gian của mày như thế, bạn yêu
Bạn bè có ý nghĩa gì không
Tao không muốn mày giúp
Chỉ làm tao té ngã thôi
Vì vậy hãy tiết kiệm hơi đi mày
Đừng phí bài ca của mày
với tao, với tao
Đừng lãng phí thì giờ của mày

Thật không dễ là câu trả lời
Lúc nào tao cũng muốn nói với mày
Nhưng chẳng thể
Mày chẳng biết quái gì khi tao muốn
tối nào tao với mày cũng tua lại những chuyện
đã qua.

Đừng lãng phí thời gian để gắng sữa chữa
Cái tao muốn là xoá hết
Cái tao cần là quên hết
Đừng lãng phí thời gian của mày cho tao như thế, bạn yêu
Bạn bè có ý nghĩa gì không
Tao không muốn mày giúp
Chỉ làm tao té ngã thôi
Vì vậy hãy tiết kiệm hơi đi mày
Đừng phí bài ca của mày
với tao, với tao
Đừng lãng phí thì giờ của mày

Mày đang kêu
Mày đang nói
Mày đang gắng
Cố gắng vào chuyện
Nhưng quá đà rồi
bạn yêu

Đừng tốn thời gian của mày để gắng sữa chữa
Vì vậy hãy tiết kiệm hơi đi mày
Đừng phí bài ca của mày
với tao,với tao
Đừng lãng phí thì giờ của mày

Mày giúp tao
Mày cảm nhận tao
Mày bỏ tao
Nhưng hơi quá rồi

Mày nắm trúng tao,
mày có tao
Nhưng hơi quá rồi, bạn yêu
 

×
Quay lại
Top