[Lyrics] Scars - Miley Cyrus

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I can pretend that I dont see you,
I can pretend I dont wanna hold you when you're around,
(When you're around)
I can say that nothing was right,
But we know if I looked in your eyes I'd break down,
(yeah, lets break down)

[chorus]

If I could, for just one night, to be with you, to make it right,
And what we were, and what we are,
Is hidden on the, in the scars,
If I could, take you there,
I wont let go, this I swear,
You wont have to wonder what we are,
Cause you wont have to look to far,
Its in the scars, Its hidden in the scars,


If I told you that I love you,
But Im doing alright without you it'd be a lie,
But I could try,
Id run 1000 miles we're leaving,
You're the only one, I want you breathing to break down,
(yeah lets break down!)

[chorus]
If I could, for just one night, to be with you, to make it right,

And what we were, and what we are,
Is hidden on the, in the scars,
If I could, take you there,
I wont let go, this I swear,
You wont have to wonder what we are,
Cause you wont have to look to far,
Its in the scars, oooooh,

Yeah I'll tell you all my secrets,

All the ones I've kept inside,
And Ill give you all the reasons,
That you faded from my life,
I will learn to go, baby come here for, I will let you, up away!!

[chorus]
If I could, for just one night, to be with you, to make it right,
And what we were, and what we are,
Is hidden on the, in the scars,

If I could, take you there,
I wont let go, baby this I swear,
You wont have to wonder what we are,
Cause you wont have to look to far,
Its in the scars, Its hidden in the scars, Hidden in the scars!
Yeah-yeah-eh-eh-ehhhhh-yeah-eh

Ican pretend that I dont see you,
I can pretend I dont wanna hold you when your around
Em có thể giả vờ rằng em không thấy anh
Em có thể giả vờ em không muốn ôm anh khi ở bên
(Khi anh ở bên)
Em có thể nói rằng chẳng có gì đúng
Nhưng chúng ta đều biết nếu em nhìn vào đôi mắt anh, em sẽ gục ngã

ĐK
Nếu em có thể, chỉ một buối tối, bên cạnh anh, để làm lại mọi thứ

Và những gì chúng ta đã là và đang là
Sẽ được che dấu, trong những vết sẹo này
Nếu em có thể, đưa anh đến đó
Em sẽ không ra đi, em thề đấy
Anh sẽ không phải tự hỏi chúng ta đang là gì
Vì anh sẽ không phải nhìn ra xa
Trong những vết sẹo, nó được che dấu trong những vết sẹo

Nếu em nói với anh rằng em yêu anh

Nhưng em làm làm đúng khi không có anh bên cạnh, đó là lời nói dối đấy.
Nhưng em đã thử
Em đã chạy 1000 dặm khi chúng ta rời xa
Anh là người duy nhất của em, em muốn anh thở để vỡ tan

ĐK

Em sẽ nói với anh mọi bí mật của em
Tất cả mọi thứ em luôn giữ riêng cho mình
Và em sẽ nói cho anh mọi lí do

Anh sẽ không bào giờ phai mờ trong cuộc đời em
Em sẽ học để đi, anh à đến đây, em sẽ để anh, ra đi

ĐK

Em có thể giả vờ rằng em không thấy anh
Em có thể giả vờ em không muốn ôm anh khi anh bến cạnh

 
×
Top Bottom