[Lyrics] Don't Wanna Think About You - Simple Plan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Can you leave me here alone now
I dont wanna hear you say
That you know me
That I should be always doin what you say
Cause Im tryin' to get through today
And there's one thing I know

-Chorus-

I dont wanna think about you
or think about me
Dont wanna figure this out
I dont wanna think about you
or think about nothin'
Dont wanna talk this one out
I won't let you bring me down
'cause I know, I don't wanna think about you, don't wanna think about you


When I wake up here tomorrow
Things will never be the same
Cause I won't wait
Cause you won't change
And you'll always be this way
Now I'm gonna get through today
And there's one thing I know

-Chorus-

I dont wanna think about you
or think about me
Dont wanna figure this out
I dont wanna think about you
or think about nothin'
Dont wanna talk this one out
This time I won't let you bring me down
Won't let you shut me out
'This time I know, I don't wanna think about you


Run away, run away, running as fast as I can
Run away, run away, I'll never come back again
Run away, run away
(I don't wanna think about you
or think about me
Dont wanna figure this out
I don't wanna think about you
or think about me

Dont wanna talk this one out)

-Chorus-
I don't wanna think about you
or think about me
Dont wanna figure this out
I don't wanna think about you
or think about nothin'
Dont wanna talk this one out

This time I won't let you bring me down
Won't let you shut me out
'This time I know, I don't wanna think about you,
Run away, run away ,I dont wanna think about you
Run away, run away ,I dont wanna think about you
Run away, run away ,I dont wanna think about you
Run away, run away.....
Cô có thể để tôi yên một chút được không?

Tôi không muốn nghe những gì cô nói
Rằng cô hiểu tôi
Rằng đáng lẽ ra tôi phải luôn vâng lệnh cô
Bởi vì tôi đang cố vượt qua cái ngày hôm nay
Và chỉ có một điều duy nhất tôi biết được

Chorus
Tôi không muốn nghĩ về cô
Hay về tôi

Không muốn hiểu cái gì nữa
Không muốn nghĩ về cô
Hay nghĩ về bất cứ cái gì
Tôi không muốn chuyện trò
Tôi sẽ không để cô dìm tôi xuống
Bởi tôi biết, tôi chẳng muốn nghĩ về cô

Khi tôi tỉnh dậy vào buổi sớm ngày mai
Mọi thứ sẽ không như xưa nữa

Bởi tôi sẽ không chờ đợi
Bởi cô chẳng đời nào thay đổi
Và cô sẽ luôn như thế thôi
Nhưng tôi sẽ vượt qua cái ngày hôm nay
Và tôi chỉ biết được có một điều thôi

Chorus
Tôi không muốn nghĩ về cô
Hay về tôi

Không muốn hiểu cái gì nữa
Không muốn nghĩ về cô
Hay nghĩ về bất cứ cái gì
Tôi không muốn chuyện trò
Tôi sẽ không để cô dìm tôi xuống
Bởi tôi biết, tôi chẳng muốn nghĩ về cô

Chạy, chạy, nhanh hết sức có thể
Chạy, chạy, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa

Chạy, chạy
(Tôi không muốn nghĩ về cô
Hay về tôi
Không muốn hiểu ra điều gì hết
Tôi không muốn nghĩ về cô
Hay về tôi
Tôi không muốn chuyện trò bàn luận gì hết)
Chorus
Tôi không muốn nghĩ về cô

Hay về tôi
Không muốn hiểu cái gì nữa
Không muốn nghĩ về cô
Hay nghĩ về bất cứ cái gì
Tôi không muốn chuyện trò
Tôi sẽ không để cô dìm tôi xuống
Bởi tôi biết, tôi chẳng muốn nghĩ về cô

Tôi sẽ không để cô lơ đẹp tôi đau

Giờ đây tôi biết, tôi không muốn nghĩ về cô
Chạy, chạy, Tôi không muốn nghĩ về cô x3
Chạy trốn...

 

×
Quay lại
Top