[Lyrics] Don't Think I Don't Think About It - Darius Rucker

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I left out in a cloud of taillights and dust
Swore I wasn't comin back
Said I'd had eonugh
Saw you in the rear view
Fadin from my life
But I wasn't turnin round
No not this time

But don't think I don't think about it
Don't think I don't have regrets
Don't think it don't get to me
Between the work and the hurt and the whiskey
Don't think I don't wonder bout
Could've been should've been all worked out

I know what I felt and I know what I said
But don't think I don't think about it

When we make choices
We gotta live with it
Heard you found a real good man and you married him

I wonder if sometime I cross your mind?
Where would we be today of if I never drove that car away?

But don't think I don't think about it
Don't think I don't have regrets
Don't think it don't get to me
Between the work and the hurt and the whiskey
Don't think I don't wonder bout
Could've been should've been all worked out

Yeah I know what I felt and I know what I said
But don't think I don't think about it

But don't think I don't think about it
Don't think I don't have regrets
Don't think you don't get to me
Between the work and the hurt and the whiskey
Don't think I don't wonder bout
Could've been should've been all worked out

I know what I felt and I know what I said
But don't think I don't think about it

No no

Don't think I don't
Don't think I don't
Tôi còn lại những đám mây và bụi ở đằng sau
Đã thề rằng tôi ko quay lại đó nữa
Nói rằng tôi đã có quá đủ [ enough]
Thấy bạn ở phía sau xem
Điều dở hơi từ cuộc sống của tôi
Nhưng tôi đã không được quay lại
Không có thời gian này

Nhưng không nghĩ rằng tôi không nghĩ về nó
Đừng nghĩ rằng tôi không có sự luyến tiếc
Đừng nghĩ rằng điều đó không đáng được đến với tôi
Giữa công việc và sự đau đớn và Whiskey
Đừng nghĩ rằng tôi không thắc mắc nó
Có thể điều đó đã diễn ra

Tôi biết những gì tôi cảm nhận và tôi biết điều gì tôi nói
Nhưng không nghĩ rằng tôi không nghĩ về nó

Khi chúng ta tạo lựa chọn
Chúng tôi phải sống với nó
Nghe bạn tìm thấy một người đàn ông thực sự tốt và bạn cưới anh ta

Tôi tự hỏi, thỉnh thoảng nếu tôi qua tâm trí của bạn?
Ở đâu xin được ngày hôm nay của chúng tôi nếu tôi không bao giờ được lái xe?

Nhưng không nghĩ rằng tôi không nghĩ về nó
Đừng nghĩ rằng tôi không có sự luyến tiếc
Đừng nghĩ rằng điều đó không đáng được đến với tôi
Giữa công việc và sự đau đớn và Whiskey
Đừng nghĩ rằng tôi không thắc mắc nó
Có thể điều đó đã diễn ra

Yeah tôi biết những gì tôi cảm nhận được và tôi biết những gì tôi nói
Nhưng không nghĩ rằng tôi không nghĩ về nó

Nhưng không nghĩ rằng tôi không nghĩ về nó
Đừng nghĩ rằng tôi không có sự luyến tiếc
Đừng nghĩ rằng điều đó không đáng được đến với tôi
Giữa công việc và sự đau đớn và Whiskey
Đừng nghĩ rằng tôi không thắc mắc nó
Có thể điều đó đã diễn ra


Tôi biết những gì tôi cảm nhận được và tôi biết những gì tôi nói
Nhưng không nghĩ rằng tôi không nghĩ về nó

Không có không có

Đừng nghĩ rằng tôi không [nghĩ về nó]<>
 
×
Quay lại
Top