[Lyrics] Can't have it all - Jay Brannan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Applying moisturizer in the microwave window
For the tenth time, he should've called me an hour ago
Would he be here with flowers if i lived in arizona?

They say there's no love left in the big cities, it's kinda true
I guess you'll find me coming soon to a small town near you
I'll sell my guitar so i can by myself a tractor

Fuck this, this can't be my life

I moisturized ten times tonight
Why can't i sit down and write,
Bring this question to light?

Do you want a lover, or do you want a life?
One hand or the other, the butter or the bread knife?
Do you choose winter, spring, summer, or fall?
It's driving me crazy that i can't have it all

If these walls could talk, they'd probably cry out for mercy

'til i'm outlined in chalk, i'll be romantically thirsty
So i drink and drink from the proverbial time sink

Fuck this, this can't be my life
Tears flowing in full force tonight
Why can't i sit down and write,
Bring this question to light?

Do you want a lover, or do you want a life?
One hand or the other, the butter or the bread knife?

Do you choose winter, spring, summer, or fall?
It's driving me crazy that i can't have it all

Do we hold the future, or does it come in peace?
And if it's in my hands, are you sure it should be in brittle hands like these?
Life, love, and the pursuit of all the things they promised me
Can i have all of the above? are the best things in life truly free?
Gắn cái thiết bị làm ẩm trên cửa lò vi sóng

Đến lần thứ mười, anh ấy có lẽ đã gọi tôi suốt một tiếng rồi
Liệu anh ấy có đến đây cùng với những đóa hoa nếu tôi sống ở miền Arizona?

Người ta nói rằng không có tình yêu trong những thành phố lớn, có vẻ đúng thật
Tôi đoán anh sẽ thấy tôi sớm đến một thị trấn nhỏ gần anh
Tôi sẽ bán chiếc Tây Ban Cầm của tôi để có thể mua một cái xe kéo (tractor)

Chết tiệt, đây không thể là cuộc đời tôi được
Đêm nay tôi đã làm ẩm mười lần
Sao tôi không thể ngồi xuống và viết

Làm sáng tỏ câu hỏi này?

Bạn muốn có một người yêu hay muốn có một cuộc đời? (nói với bản thân)
Tay này hay tay kia, bơ hay là con dao bánh mì?
Bạn chọn đông, xuân, hạ hay thu?
Nó làm tôi điên lên vì tôi không thể có tất cả

Nếu những bức tường này có thể nói, chúng có lẽ đã khóc cảm thương tôi
Cho tới khi tôi được vẽ nên bằng phấn, tôi sẽ khát khao lãng mạn
Thế là tôi uống và uống từ bể thời gian cách ngôn


Chết tiệt, đây không thể là cuộc đời tôi được
Đêm nay nước mắt chảy ràn rụa
Sao tôi không thể ngồi xuống và viết
Làm sáng tỏ câu hỏi này?

Bạn muốn có một người yêu hay muốn có một cuộc đời? (nói với bản thân)
Tay này hay tay kia, bơ hay là con dao bánh mì?
Bạn chọn đông, xuân, hạ hay thu?
Nó làm tôi điên lên vì tôi không thể có tất cả


Chúng ta nắm giữ tương lai, hay là nó sẽ đến yên hòa?
Và nếu tương lai trong tay tôi, bạn có chắc là nó nên nằm trong tay những bàn tay dễ vỡ thế này không?
Cuộc sống, tình yêu, và việc theo đuổi tất cả những điều mà chúng (cuộc đời, tình yêu) hứa với tôi
Tôi có thể có tất cả những thứ trên? Có phải những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống là hoàn toàn miễn phí?

 

×
Quay lại
Top