[Lyrics] Bui - doi (Miss Saigon OST) - Drew Peabody

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

CHOIR
they're called bui-doi
the dust of life
conceived in hell
and born in strife
they are the living reminders
of all the good we failed to do
we can't forget

must not forget
that they are all our children too

JOHN
like all survivors, I once thought
when I'm home I won't give a damn
but now I know I'm caught
I'll never leave Vietnam

war isn't over when it ends

some pictures never leave your mind
they are the faces of the children
the ones we left behind

they're called bui-doi
the dust of life
conceived in hell
and born in strife
they are the living reminders

of all the good we failed to do
we can't forget
must not forget
that they are all our children too

these kids hit walls on every side
they don't belong in any place
their secret they can't hide
it's printed on their face


I never thought one day I'd plead
for half-breeds from a land that's torn
but then I saw a camp for children
whose crime was being born

they're called bui-doi
the dust of life
conceived in hell
and born in strife

we owe them fathers, and a family
and loving homes they never knew
because we know
deep in our hearts
that they are all our children too

these are souls in need
they need us to give
someone has to pay

for their chance to live
help me try

CHORUS
they're called bui-doi
the dust of life
conceived in hell

JOHN AND CHORUS
and born in strife

they are the living reminders
of all the good we failed to do

CHORUS JOHN
that's why we know that's why we know
deep in our hearts deep in our hearts

CHORUS
that's why we know


JOHN
that they are all our children...

JOHN AND CHORUS
...too
CHOIR
Chúng được gọi là bụi đời
Hạt bụi giữa đời

Thụ thai từ địa ngục
Và sinh ra trong xung đột
Chúng là lời nhắc nhở sống
Về tất cả những điều tốt đẹp ta đã không thể làm được
Chúng ta không thể quên
Không được quên
Rằng chúng cũng chỉ là những đứa trẻ mà thôi

JOHN

Như mọi kẻ sống sót (từ chiến tranh), tôi đã từng nghĩ
Khi tôi trở về nhà tôi sẽ không còn liên quan gì nữa
Nhưng giờ tôi biết mình đã lầm
Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ được Việt Nam

Chiến tranh vẫn chưa dừng lại khi nó kết thúc
Có những hình ảnh mãi mãi không xóa bỏ được trong tâm trí
Đó là gương mặt của những đứa trẻ
Những đứa bé chúng tôi bỏ rơi lại


Chúng được gọi là bụi đời
Hạt bụi giữa đời
Thụ thai từ địa ngục
Và sinh ra trong xung đột
Chúng là lời nhắc nhở sống
Về tất cả những điều tốt đẹp ta đã không thể làm được
Chúng ta không thể quên
Không được quên

Rằng chúng cũng chỉ là những đứa trẻ mà thôi

Những đứa bé va vấp tứ bề
Chúng chẳng thuộc về nơi chốn nào
Bí mật của chẳng không thể che giấu
Nó hiện hiện rõ trên gương mặt

Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ bênh vực
Cho những người lai từ mảnh đất bị phân chia ấy
Nhưng sau đó tôi đã thấy nơi sống của lũ trẻ ấy

Tội ác của chúng đang thành hình

Chúng được gọi là bụi đời
Hạt bụi giữa đời
Thụ thai từ địa ngục
Và sinh ra trong xung đột
Chúng là lời nhắc nhở sống
Về tất cả những điều tốt đẹp ta đã không thể làm được
Chúng ta không thể quên

Không được quên
Rằng chúng cũng chỉ là những đứa trẻ mà thôi

Có những linh hồn cần giúp đỡ
Chúng cần chúng ta để cho đi
Một ai đó phải trả giá
Cho chúng cơ hội được sống
Hãy giúp tôi

CHORUS

Chúng được gọi là bụi đời
Hạt bụi giữa đời
Thụ thai từ địa ngục

JOHN AND CHORUS
Và sinh ra trong xung đột
Chúng là lời nhắc nhở sống
Về tất cả những điều tốt đẹp ta đã không thể làm được

CHORUS JOHN

Đó là lí do tại sao chúng ta biết
Thẳm sâu trong tim

CHORUS
Đó là lí do chúng ta biết

JOHN
Rằng chúng cũng chỉ là những đứa trẻ

JOHN AND CHORUS

....mà thôi

 
×
Quay lại
Top