[Lyrics] Broken Man - Boys Like Girls

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I want to scream, until no sound comes out and you've learned your lesson
I want to swallow these pills to get to sleep
So I don't have to make a bad impression

I need to start to be myself
Cause I'm sick of everybody else

I won't let you bring me down
It's here and now I'm breaking out
I will learn to love again
But I will stand a broken man

I wanna run, but only far enough to make you miss me
I wanna take back all the shit that I have done
But I guess you were better off without me

I need to start to be myself
Cause I'm sick of everybody else

I won't let you bring me down
It's here and now, I'm breaking out
I will learn to love again
But I will stand a broken man

I took one big step and I looked away
And then I thought of all the things that I wanted to say
I'm always too late
You never got your story straight
I'm always up late
I think I'm everything you hate

I took one big step and I looked away
And then I thought of all the things that I wanted to say
I'm always too late
You never got your story straight
I'm always up late
I think I'm everything you hate

I took one big step and I looked away
And then I thought of all the things that I wanted to say
I'm always too late
You never got your story straight
I'm always up late
I think I'm everything you hate

I won't let you bring me down
It's here and now, I'm breaking out
I will learn to love again
But I will stand a broken man

(I took one big step and I looked away, and I thought of all the things that I wanted to say)
I won't let you bring me down
(I'm always too late, you never got your story straight, I'm always up late, I think I'm everything you hate)
It's here and now I'm breaking out
(I took one big step and I looked away, and I thought of all the things that I wanted to say)
I will learn to love again
(I'm always too late, you never got your story straight)
But I will stand a broken man
Tôi muốn hét lên, cho đến tận khi không thể nào thốt ra lời nào nữa
Và đến khi em đã hiểu được bài học của mình
Tôi muốn nuốt những viên thuốc này đây, để chìm vào giấc ngủ
Để tôi không cần phải gây ấn tượng xấu nữa

Tôi cần phải bắt đầu là chính mình
Bởi vì tôi phát ngấy những người xung quanh tôi

Tôi sẽ không để em làm tôi gục ngã
Nơi đây, và giờ đây, tôi sẽ thoát ra khỏi chốn này
Tôi sẽ học cách yêu một lần nữa
Nhưng tôi sẽ vẫn là một người đàn ông đau khổ

Tôi muốn chạy trốn, nhưng chỉ đủ xa để làm em nhớ tôi
Tôi muốn xoá đi những việc tồi tệ tôi đã làm
Nhưng tôi đoán rằng em sẽ ổn thôi nếu không có tôi bên cạnh

Tôi cần phải bắt đầu là chính mình
Bởi vì tôi phát ngấy những người xung quanh tôi

Tôi sẽ không để em làm tôi gục ngã
Nơi đây, và giờ đây, tôi sẽ thoát ra khỏi chốn này
Tôi sẽ học cách yêu một lần nữa
Nhưng tôi sẽ vẫn là một người đàn ông đau khổ

Tôi sải một bước dài, và tôi nhìn sang hướng khác
Và rồi tôi nghĩ về tất cả những điều tôi muốn nói
Tôi luôn luôn đến trễ
Em không bao giờ nói thẳng chuyện của mình ra
Và lúc nào cũng thế cả, khi tôi hiểu ra thì đã quá muộn màng
Tôi nghĩ rằng tôi là tất cả những điều em căm ghét

Tôi sải một bước dài, và tôi nhìn sang hướng khác
Và rồi tôi nghĩ về tất cả những điều tôi muốn nói
Tôi luôn luôn đến trễ
Em không bao giờ nói thẳng chuyện của mình ra
Và lúc nào cũng thế cả, khi tôi hiểu ra thì đã quá muộn màng
Tôi nghĩ rằng tôi là tất cả những điều em căm ghét

Tôi sẽ không để em làm tôi gục ngã
Nơi đây, và giờ đây, tôi sẽ thoát ra khỏi chốn này
Tôi sẽ học cách yêu một lần nữa
Nhưng tôi sẽ vẫn là một người đàn ông đau khổ

(Tôi sải một bước dài, và tôi nhìn sang hướng khác
Và rồi tôi nghĩ về tất cả những điều tôi muốn nói)
Tôi sẽ không để em làm tôi gục ngã
(Tôi luôn luôn đến trễ
Em không bao giờ nói thẳng chuyện của mình ra
Và lúc nào cũng thế cả, khi tôi hiểu ra thì đã quá muộn màng
Tôi nghĩ rằng tôi là tất cả những điều em căm ghét)
Nơi đây, và giờ đây, tôi sẽ thoát ra khỏi chốn này
(Tôi sải một bước dài, và tôi nhìn sang hướng khác
Và rồi tôi nghĩ về tất cả những điều tôi muốn nói)
Tôi sẽ học cách yêu thêm một lần nữa
(Tôi luôn luôn đến trễ
Em không bao giờ nói thẳng chuyện của mình ra)
Nhưn
 

×
Quay lại
Top