[Lyrics] Too Little Too Late - Trish Thùy Trang

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
The number you have dialled is not regconised
Please check and try again

I’m sick of your games
Thought I’d be waiting around forever?
You'd better do better than that
You got nowhere to be, but yourself
I’m moving on cuz it’s too little too late

You called me whenever you wanted
The hours turned into days
You thought that I would always be there
You thought that I would just wait

At first I thought that I could be happy
To always be second place
But now I know that I could do better
And you, you weren’t even great

And now you’re out of sight
And soon you’re out of mind

Too little or too late
For you to change your ways
My love has gone away
I’m in a different place
Too little or too late
There’s so much I can’t take
You got yourself to blame
Too bad, it’s such a shame

My friends were right from the beginning
That you weren’t worth all this pain
And now I see it very clearly
Your selfish, childish game

‘Cos soon I will forget
And then that you’ll regret

Too little or too late
For you to change your ways
My love has gone away
I’m in a different place
Too little or too late
There’s so much I can’t take
You got yourself to blame
Too bad, it’s such a shame

I give u everything you wanted
But you just threw it away
So now I’m moving on without you
Too bad, too little too late


Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được
Xin quý khách vui lòng kiểm tra và gọi lại sau.

Tôi đã phát bệnh với trò chơi của anh
Anh tưởng tôi cứ ở đó mà chờ mãi à?
Anh nên tử tế hơn mới phải
Anh chả còn nơi nào mà trông cậy nữa, ngoài anh ra
Tôi sẽ tiếp tục (con đường của tôi) vì đã quá muộn rồi.

Anh gọi cho tôi bất cứ khi nào anh muốn
Thời gian chờ đợi cứ dài đằng đẵng
Anh tưởng rằng tôi sẽ luôn bên anh
Rằng tôi chỉ có việc đợi.

Ban đầu tôi nghĩ rằng mình có thể tự bằng lòng
Khi chỉ đứng sau anh
Nhưng giờ tôi biết rằng mình có thể khá hơn thế
Còn anh, anh còn lâu mới gọi là tốt đẹp

Giờ anh đã khuất mắt tôi
Thì chẳng bao lâu anh cũng sẽ biến khỏi tâm trí

Quá muộn rồi
Anh chẳng thể nào thay đổi được nữa đâu
Tình yêu của tôi đã cạn rồi
Tôi không còn như xưa nữa
Quá muộn rồi
Thế là đủ, tôi không thể chịu được nữa
Anh đi mà trách chính mình
Tiếc cho anh, đúng là nhục.

Ngay từ đầu bạn tôi đã nói đúng
Anh chẳng đáng để tôi phải chịu khổ thế này
Giờ thì tôi đã nhìn ra
Rất rõ ràng, cái trò trẻ con, ích kỷ ấy

Rồi chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ quên đi
Còn anh rồi sẽ phải hối hận

Quá muộn rồi
Anh chả thể nào thay đổi được nữa đâu
Tình yêu của tôi đã cạn rồi
Tôi không còn như xưa nữa
Quá muộn rồi
Thế là đủ, tôi không chịu được nữa
Anh đi mà trách chính mình
Tiếc cho anh, đúng là nhục.

Tôi đã cho anh mọi thứ anh muốn
Nhưng anh nỡ lòng quẳng hết đi
Nên giờ tôi sẽ tiếp tục mà chẳng cần anh
Tiếc cho anh, quá trễ rồi.


 
×
Quay lại
Top