[Lyrics] Black - Tokio Hotel

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

BLACK

The world has broken down
Every stone’s been turned around
We feel no fear at all
Not at all

We don’t know what’s to come

Our beginning had already begun
And now we have to run
Come on

The last look back is black
The night turns dark ahead
When there’s no turning back
We’re glad
So glad

No turning back
No turning back

Where have you gone?
You made us feel so strong
You lost us and now we are
Alone

It’s dark despite the light
Tomorrow’s not in sight

And we were born to go
On and on

The last look back is black
The night turns dark ahead
When there’s no turning back
We’re glad
So glad
No turning back

No turning back

Let us run and don’t look back
We leave behind a burning track
Let us run and don’t look back
We leave behind a burning track
Come on
Come on

The last look back is black

The night turns dark ahead
When there’s no turning back
We’re glad
So glad

The last looks back is black
The night turns dark ahead
There’s no turning back
We’re glad

So glad
No turning back
No turnïng back

Đen tối

Thế giới đã sụp đổ
Từng viên đá xoay quanh

Chúng ta cảm thấy chẳng chút sợ hãi
Không chút nào

Ta không biết điều gì phải đến
Khởi đầu của chúng ta đã bắt đầu rồi
Giờ đây ta phải chãy
nào ..

Cái nhìn lại cuối cùng là đen tối
Màn đêm trở nên đạc quánh

Khi chẳng có sự trở lại
Ta mừng vui
quá đỗi
Không một sự trở lại
Không hề

Anh bạn đã đi đâu?
Anh bạn làm cho chúng ta thấy mạnh mẽ
Anh lạc mất chúng ta và giờ đây ta

lẻ loi

Màn đêm ghen ghét ánh sáng
Ngày mai không ở trước mắt
và chúng ta sinh ra để đi
cứ thế đi tiếp

Cái nhìn lại cuối cùng là đen tối
Màn đêm trở nên đạc quánh
Khi chẳng có sự trở lại

Ta mừng vui
quá đỗi
Không một sự trở lại
Không hề

Ta hãy chạy và đừng ngoái nhìn
bỏ lại phía sau vết tích đang cháy
Ta hãy chạy và đừng nhìn lại
Ta bỏ lại phía sau những gì đang cháy

Nào ..

 

×
Quay lại
Top