[Lyrics] Beds Are Burning - Unknown

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Out where the river broke
The blood wood and the desert oak
Holden wrecks and boiling diesels
Steam in forty five degrees

The time has come
To say fair's fair
To pay the rent

To pay our share

The time has come
A fact's a fact
It belongs to them
Let's give it back

How can we dance when our earth is turning
How do we sleep while our beds are burning
How can we dance when our earth is turning

How do we sleep while our beds are burning

The time has come
To say fair's fair
To pay the rent, now
To pay our share

Four wheels scare the cockatoos
From Kintore East to Yuendemu
The western desert lives and breathes

In forty five degrees

The time has come
To say fair's fair
To pay the rent
To pay our share
The time has come
A fact's a fact
It belongs to them

Let's give it back

How can we dance when our earth is turning
How do we sleep while our beds are burning
How can we dance when our earth is turning
How do we sleep while our beds are burning

The time has come
To say fair's fair
To pay the rent, now

To pay our share
The time has come
A fact's a fact
It belongs to them
We're gonna give it back

How can we dance when our earth is turning
How do we sleep while our beds are burning
Ngoài kia nơi dòng sông bị cắt ngang

Dòng nhựa gỗ và những cây gỗ sồi hoang mạc
Sự nắm giữ tàn phá và động cơ thiêu rụi
45 độ , hơi nước bốc lên

Thời gian đến rồi đây
Để nói lên rằng công lý sẽ chính là công lý
Để trả giá cho những thuê mướn
Để thanh toán có sự phân chia

Thời gian đến rồi đây

Sự thật vẫn chính là sự thật
Nó thuộc về họ
Hãy cùng gởi trả nó về như cũ

Liệu ta có thể nhảy khi mà trái đất đang chuyển xoay
Liệu ta có thể yên giấc khi những chiếc gi.ường bốc cháy
Liệu ta có thể nhảy khi mà trái đất đang chuyển xoay
Liệu ta có thể yên giấc khi những chiếc gi.ường bốc cháy

Thời gian đến rồi đây

Để nói lên rằng công lý sẽ chính là công lý
Để trả giá cho những thuê mướn
Để thanh toán có sự phân chia

Vòng quay của 4 bánh xe e sợ trước một con vẹt mào
Từ miền đông Kintore đến Yuendemu
Phía tây nơi vùng hoang mạc sống và thở từng nhịp
Cái nóng trong 45 độ

Thời gian đến rồi đây

Để nói lên rằng công lý sẽ chính là công lý
Để trả giá cho những thuê mướn
Để thanh toán có sự phân chia
Thời gian rồi cũng qua
Sự thật vẫn chính là sự thật
Nó phụ thuộc vào họ
Hãy cùng gởi trả nó về như cũ

Liệu ta có thể nhảy khi mà trái đất đang chuyển xoay

Liệu ta có thể yên giấc khi những chiếc gi.ường bốc cháy
Liệu ta có thể nhảy khi mà trái đất đang chuyển xoay
Liệu ta có thể yên giấc khi những chiếc gi.ường bốc cháy

Thời gian đến rồi đây
Để nói lên rằng công lý sẽ chính là công lý
Để trả giá cho những thuê mướn
Để thanh toán có sự phân chia
Thời gian rồi cũng qua

Sự thật vẫn chính là sự thật
Nó phụ thuộc vào họ
Hãy cùng gởi trả nó về như cũ

Liệu ta có thể nhảy khi mà trái đất đang chuyển xoay
Liệu ta có thể yên giấc khi những chiếc gi.ường bốc cháy

 

×
Quay lại
Top