[Lyrics] Bitter sweet Symphony - The Verve

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

Bittersweet Symphony

'Cause it's a bittersweet symphony this life
Trying to make ends meet, you're a slave to the money then you die
I'll take you down the only road I've ever been down
You know the one that takes you to the places where all the veins meet, yeah
No change, I can't change, I can't change, I can't change,
but I'm here in my mold , I am here in my mold

But I'm a million different people from one day to the next
I can't change my mold, no, no, no, no, no

Well, I've never prayed,
But tonight I'm on my knees, yeah
I need to hear some sounds that recognize the pain in me, yeah
I let the melody shine, let it cleanse my mind , I feel free now
But the airwaves are clean and there's nobody singing to me now

No change, I can't change, I can't change, I can't change,

but I'm here in my mold , I am here with my mold
And I'm a million different people from one day to the next
I can't change my mold, no, no, no, no, no

(Well have you ever been down?)
(I can't change, I can't change...)
(Ooooohhhhh...)

'Cause it's a bittersweet symphony this life
Trying to make ends meet, trying to find some money then you die

I'll take you down the only road I've ever been down
You know the one that takes you to the places where all the veins meet, yeah
You know I can't change, I can't change, I can't change,
but I'm here in my mold, I am here in my mold
And I'm a million different people from one day to the next
I can't change my mold, no,no,no,no,no
I can't change my mold, no,no,no,no,no
I can't change my mold, no,no,no,no,no


(It justs s.ex and violence melody and silence)
(It justs s.ex and violence melody and silence)
(I'll take you down the only road I've ever been down)
(It justs s.ex and violence melody and silence)
(I'll take you down the only road I've ever been down)
(Been down)
(Ever been down)
(Ever been down)(Lalalalalalaaaaaaaa...)
(Ever been down)

(Ever been down)
(Have you ever been down?)
(Have you ever been down?)
(Have you ever been down?)
Bản giao hưởng ngọt đắng

Vì cuộc đời này là một bản giao hưởng ngọt đắng
Càng cố để kiếm nhiều tiền, bạn càng là kẻ nô lệ của nó cho tới khi bạn chết

Tôi sẽ đưa bạn qua con đường duy nhất mà tôi đã từng đi qua
Rồi bạn sẽ biết điều duy nhất đưa bạn tới nơi hội tụ tất cả những niềm cảm hứng
Không thay đổi, tôi không thể thay đổi được
Nhưng tôi đang ở đây, là chính mình
Nhưng tôi đã là một triệu người khác nhau từ ngày này qua ngày khác
Tôi không thể thay đổi bản thân mình, không, không

Tôi đã chẳng bao giờ cầu nguyện
Nhưng đêm nay, tôi quỳ gối

Tôi cần phải nghe những thanh âm của nỗi đau trong tôi
Tôi để cho giai điệu ấy bừng sáng, để nó thanh lọc tâm hồn, và giờ tôi cảm thấy mình được giải phóng
Những làn sóng radio trống rỗng và giờ chẳng còn ai hát cho tôi nghe

Không thay đổi, tôi không thể thay đổi được
Nhưng tôi đang ở đây, là chính mình

Bạn đã bao giờ chán nản chưa?

Vì cuộc đời này là một bản giao hưởng ngọt đắng

Càng cố để kiếm nhiều tiền, bạn càng là kẻ nô lệ của nó cho tới khi bạn chết
Tôi sẽ đưa bạn qua con đường duy nhất mà tôi đã từng đi qua
Rồi bạn sẽ biết điều duy nhất đưa bạn tới nơi hội tụ tất cả những niềm cảm hứng
Không thay đổi, tôi không thể thay đổi được
Nhưng tôi đang ở đây, là chính mình
Nhưng tôi đã là một triệu người khác nhau từ ngày này qua ngày khác
Tôi không thể thay đổi bản thân mình, không, không

(Đó chỉ là giai điệu cuốn hút và dữ dội, chỉ là thanh âm của sự câm lặng)

(Tôi sẽ đưa bạn qua con đường duy nhất mà tôi đã từng đi qua)
(Bạn đã bao giờ trải qua chưa?)


 

×
Quay lại
Top