[Lyrics] Black Or White - Michael Jackson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️(loud guitar riff...banging on door)
"HEY!"
"What?"
"TURN IT OFF."
"Dad, this is the best part!"
"TURN IT OFF."
"No!"
"IT'S TOO LATE FOR THIS. TURN IT OFF!"

"Dad, this is the best part! Come on!"
"NO. TURN IT OFF NOW!"
"No, this is the---I wanna listen to it, okay?"
(father screaming over the music as the kid turns it up...banging on door...you hear a tape being put in)
"Yeah, right. Too late? Sure. Eat this." (music changes and song starts)

Ow!
Ow!

I took my baby on a Saturday bang

Boy is that girl with you?
Yes we're one and the same

Now I believe in miracles
And a miracle has happened tonight
Hee!

But
If
You're thinkin about my baby

It don't matter if you're
Black or white
Ooh!

They print my message in the Saturday Sun
I had to tell them I ain't second to none

And I told about equality
And it's true
Either you're wrong or you're right

Hee!

But
If
You're thinkin about my baby
It don't matter if you're
Black or white
Hee!
Hee-hee!


I am tired of this devil
I am tired of this stuff
I am tired of this business
Girl when the going gets rough
I ain't scared of your brother
I ain't scared of no sheets
I ain't scared of nobody
Girl when the going gets mean


Protection
For gangs clubs and nations
Causing grief in human relations
It's a turf war
On a global scale
I'd rather hear both sides of the tale
See it's not about races
Just places

Faces
Where your blood comes from
It's where your space is
I've seen the bright get duller
I'm not gonna spend my life being a color

Don't tell me you agree with me
When I saw you kicking dirt in my eye
Hee-hee!


But
If
You're thinkin about my baby
It don't matter if you're
Black or white

I said
If you're thinkin of being my baby
It don't matter if you're

Black or white

I said
If you're thinkin of being my brother
It don't matter if you're
Black or white

Ooh ooh
Yeah yeah yeah now
Ooh ooh

Yeah yeah yeah now
All right

It's black
It's white
It's tough for you to get by
Yeah yeah yeah now
It's black
It's white

Whoo!

It's black
It's white
It's tough for you to get by
Yeah yeah yeah now
It's black
It's white
Whoo!
(Tiếng ríp ghi-ta lớn ... tiếng sầm cửa)
Này!
Dạ?
TẮT ĐI!
Cha, đây là phần hay nhất mà!
TẮT NGAY!
Không!
QUÁ TRỄ ĐỂ NGHE NHẠC KIỂU NÀY RỒI. TẮT NGAY!

Cha, đây là phần hay nhất! Coi nào cha!
KHÔNG. TẮT NGAY LẬP TỨC!
Không, đây là... con muốn nghe, được không?
(Người cha gào la át tiếng nhạc trong lúc đứa trẻ tắt nhạc... tiếng sầm cửa... bạn nghe tiếng cuộn băng được đút vô)
Ừ, đúng. Quá trễ hả? Chắc rồi. Hứng nhá! (âm nhạc thay đổi và bài hát bắt đầu)

Ow!
Ow!

Tôi đi "chơi" với bồ vào tối Thứ Bảy

Này chàng trai, cô gái đó đi với cậu hả?
Ừ, chúng tôi là một cặp và giống nhau

Giờ thì tôi tin vào những điều kì diệu
Và một điều kì diệu đã diễn ra vào đêm nay
Hee!

Nhưng
Nếu
Bạn đang nghĩ về cô bạn gái của tôi

Chẳng ảnh hưởng gì nếu bạn là
Người da đen hay là da trắng
Ooh!

Họ in cái thông điệp của tôi trên tờ Mặt trời Thứ Bảy
Tôi phải nói với họ tôi không đứng thứ hai sau ai đâu

Và tôi nói về sự bình đẳng
Và điều đó là thật
Dù cho bạn sai hay là bạn đúng

Hee!

Nhưng
Nếu
Bạn đang nghĩ về cô bạn gái của tôi
Chẳng ảnh hưởng gì nếu bạn là
Người da đen hay là da trắng
Hee!
Hee-hee!


Tôi mệt mỏi với cái thứ quỷ quái này
Tôi mệt mỏi với cái thứ vớ vẩn này
Tôi mệt mỏi với cái chuyện này
Em à, khi mọi thứ trở nên khó khăn
Anh không sợ anh trai em
Anh không sợ cái quỷ gì hết
Anh không sợ người nào hết
Em à, khi mọi thứ trở nên kém cỏi


Sự bảo vệ
Cho những băng nhóm, hội đoàn và quốc gia
Tạo ra sầu khổ cho mối quan hệ con người
Đó là một cuộc chiến lãnh thổ
Trên bình diện toàn cầu
Tôi thà nghe câu chuyện ở cả hai phía
Thấy không, đó không phải là vấn đề chủng tộc
Chỉ là đất đai, nơi chốn thôi

Những gương mặt khó ưa nhau
Nơi mà dòng máu bạn xuất phát
Đó là không gian của bạn
Tôi đã thấy những kẻ da sáng trở nên sậm hơn
Tôi sẽ không trải qua cả cuộc đời mình là một người da màu

Đừng nói với tôi rằng bạn đồng ý với tôi
Khi tôi đã nhìn thấy bạn chơi xỏ tôi
Hee-hee!


Nhưng
Nếu
Bạn đang nghĩ về cô bạn gái của tôi
Chẳng ảnh hưởng gì nếu bạn là
Người da đen hay là da trắng

Tôi nói
Nếu bạn nghĩ về việc là bạn gái của tôi
Chẳng hề gì nếu bạn là

Người da đen hay người da trắng

Tôi nói
Nếu bạn nghĩ về việc là em trai của tôi
Chẳng hề gì nếu bạn là
Người da đen hay người da trắng

Ooh ooh
Yeah yeah yeah
Ooh ooh

Yeah yeah yeah


Là da đen
Là da trắng
Thật khó để cho bạn được chấp nhận
Yeah yeah yeah
Là da đen
Là da trắng

Whoo!
[x2]

 

×
Quay lại
Top