[Lyrics] Never Knew I Needed - Ne-Yo

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️
(ooh) for the way you changed my plans
for being the perfect distraction
for the way you took the idea that i have
of everything that i wanted to have
and made me see there was something missing (oh yeah)
for the ending of my first begin
(ooh yeah yeah)(ooh yeah yeah)
and for the rare and unexpected friend

(ooh yeah yeah)(ooh yeah yeah)
for the way you're something that i never choose
but at the same time something i don't wanna lose
and never wanna be without ever again (oh oh)

you're the best thing i Never Knew I Needed
so when you were here i had no idea
you're the best thing i never knew i needed
so now it's so clear i need you here always


my accidental happily (ever after) (oh oh oh)
the way you smile and how you comfort me (with your laughter)
i must admit you were not a part of my book
but now if you open it up and take a look
you're the beginning and the end of every chapter (oh oh)

you're the best thing i never knew i needed (oh)
so when you were here i had no idea

you're the best thing i never knew i needed (that i needed)
so now it's so clear i need you here always

who'd knew that i'd be here (who'd knew that i'd be here oh oh)
so unexpectedly (so unexpectedly oh oh)
undeniablely happy (hey)
said with you right here, right here next to me (oh)

girl you're the..

you're the best thing i never knew i needed (said i needed oh oh)
so when you were here i had no idea
you're the best thing i never knew i needed (needed oh)
so now it's so clear i need you here always
baby baby
now it's so clear i need you here always
Vì cách em đã thay đổi kế hoạch của anh
Vì tình trạng bối rối đến hoàn hảo

Vì cách em thực hiện những ý tưởng của anh
Về mọi điều mà anh muốn có
Và khiến anh nhận ra rằng có điều gì đó đã bị bỏ qua
Vì sự kết thúc của lần khởi đầu đầu tiên
(ooh yeah yeah)(ooh yeah yeah)
Và vì người bạn hiếm có và bất ngờ xuất hiện
(ooh yeah yeah)(ooh yeah yeah)
Vì em chính là điều mà anh không bao giờ chọn
Nhưng cùng một lúc ấy, anh không muốn đánh mất

Và cũng không bao giờ muốn cô đơn một lần nữa (oh oh)

Em là điều tốt đẹp nhất mà anh không hề biết rằng mình lại cần đến thế
Thế nên khi em ở đây, anh chẳng hề ý kiến gì
Em là điều tốt đẹp nhất mà anh không hề nghĩ rằng mình lại cần đến thế
Vậy giờ đây, mọi thứ quá rõ ràng, anh luôn cần có em

Sự kết thúc có hậu ngẫu nhiên của anh (oh oh oh)
Cách em cười và an ủi anh
(bằng nụ cười của em)

Anh phải thừa nhận rằng em không phải là một phần trong cuốn sách của anh
Nhưng giờ, nếu em mở nó ra và nhìn vào
Em sẽ là sự bắt đầu và là sự kết thúc của mỗi chương (oh oh)

Em là điều tốt đẹp nhất mà anh không hề biết rằng mình lại cần đến thế
Thế nên khi em ở đây, anh chẳng hề ý kiến gì
Em là điều tốt đẹp nhất mà anh không hề nghĩ rằng mình lại cần đến thế
Vậy giờ đây, mọi thứ quá rõ ràng, anh luôn cần có em

Có ai biết rằng anh ở đây (ai biết anh ở đây đâu)

Vậy một cách ngẫu nhiên (thật ngẫu nhiên oh oh)
Hạnh phúc không thể từ chối (hey)
Nói với em ngay tại đây, ngay tại đây cạnh bên anh (oh)

Cưng ơi, em chính là
Em là điều tốt đẹp nhất mà anh không hề biết rằng mình lại cần đến thế (nói rằng anh cần em)
Thế nên em ở đây, anh chẳng ý kiến gì
Em là điều tốt đẹp nhất mà anh không hề biết rằng mình lại cần đến thế ( anh cần cưng lắm)
Vậy giờ đây, mọi thứ quá rõ ràng, anh luôn cần có em

Vậy giờ đây, mọi thứ quá rõ ràng, anh luôn cần có em


 

×
Quay lại
Top