[Lyrics] Ain't It Fun - Guns N' Roses

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
Ain't it fun when you're always on the run?
Ain't it fun when your friends despise what you become?
Ain't it fun when you get so high?
Well... that you, you just can't come
Ain't it fun when you know that you gonna die young?

It's such fun
Good fun

Such fun
Such fun
Aah such fun
Such fun
Such fun aah
Yeah fun,
Just fun
Such...


Ain't it fun when you taking care of number one?
Ain't it fun when you feel like you just gotta get a gun?
Ain't it fun when you just can't seem to find your tounge?
Cause you stuck it too deep into something that really stung
It's such fun, ah

Well, so good to me, they spit right in my face
I didn't even feel it
It was such a disgrace


I punched my fist right through the glass
I didn't even feel it
It happened so fast

Such fun
Such fun
Such fun
Ah such fun
Such fun

Such fun
Ah such fun

Ain't it fun when you tell her she's just a cunt?
Ain't it fun when you she splits you and leaves you on the bum?
Well, ain't it fun when you've broken up every band that you've ever begun?
Ain't it fun when you know that you're gonna die young?

It's such fun
Such fun [x 13]
Có đã không, khi lúc nào mày cũng chạy ngược chạy xuôi?
Có đã không, Khi lũ bạn khinh miệt những gì mày trở thành?
Có đã không khi mày đạt được đỉnh cao vợi?
Tốt thôi...điều đó, mày, mày lại không thể đạt được
Có đã không, khi mày biết rằng mày sắp sửa chết trẻ?

Điều đó thật đã
Quá đã

thật đã
A a quá đã
Quá đã a a
Ừa đã
Hoàn toàn đã
Thật là...

Có đã không, khi mày cứ hau háu với ngôi vị số một?
Có đã không, khi mày thấy như vừa vớ được một khẩu súng?

Có đã không, khi mày như hoàn toàn không thể tìm thấy được miệng lưỡi mày?
Vì mày thọc một cái quá mạng vào những thứ thực sự biết nhói đau
Thật đã, há

Tốt thôi, quá tốt cho tao, tụi nó phỉ nhổ ngay vào bản mặt tao
Thậm chí tao đã không cảm thấy
Nó hoàn toàn là một sự ô nhục

Tao đã thụi một cú đầu tiên ngay vào cửa kính
Thậm chí tao đã không cảm thấy

Nó xảy ra quá nhanh

Nó thật đã
Thật đã
Thật đã
A, thật đã
Thật đã
Thật đã
A, thật đã


Có đã không, khi mày bảo với ả, ả chỉ là con điếm
Có đã không, khi ả báng bổ mày, bỏ mày vô gia cư?
Tốt thôi, có đã không, khi mày làm tan tành những ban nhạc mà mày đã từng bắt đầu?
Có đã không, khi mày biết rằng mày sắp sửa chết trẻ?

Nó thật đã
Thật đã (x13)
 

×
Quay lại
Top