[Lyrics] Look what you've done - Jet

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Take my photo off the wall
If it just won't sing for you
'Cause all that's left has gone away
And there's nothing there for you to prove

Oh, look what you've done
You've made a fool of everyone
Oh well, it seems like such fun
Until you lose what you had won

Give me back my point of view
'Cause I just can't think for you
I can hardly hear you say
What should I do, well you choose

Oh, look what you've done
You've made a fool of everyone
Oh well, it seems like such fun
Until you lose what you had won

Oh, look what you've done
You've made a fool of everyone
A fool of everyone
A fool of everyone

Take my photo off the wall
If it just won't sing for you
'Cause all that's left has gone away
And there's nothing there for you to do

Oh, look what you've done
You've made a fool of everyone
Oh well, it seems like such fun
Until you lose what you had won

Oh, look what you've done
You've made a fool of everyone
A fool of everyone
A fool of everyone
Dỡ bức ảnh trên tường của tôi xuống
Nếu như nó ko phải hát cho bạn
Bởi tất cả những gì còn lại đã biến mất
Và chẳng còn gì để bạn phải chứng minh nữa

Ồ, nhìn xem bạn đã làm gì
Bạn lừa dối mọi người
Ồ vâng, nó chỉ như một trò vui đùa thôi
Cho đến khi bạn đánh mất những gì bạn có được

Hãy trả lại quan điểm cho tôi
Bởi tôi ko thể ko nghĩ đến bạn
Tôi khó có thể nghe bạn nói
Tôi nên làm gì , à, bạn đã chọn

Ồ, nhìn xem bạn đã làm gì
Bạn lừa dối mọi người
Ồ vâng, nó chỉ như một trò vui đùa thôi
Cho đến khi bạn đánh mất những gì bạn có được

Ồ, nhìn xem bạn đã làm gì
Bạn lừa dối mọi người
Lừa dối mọi người
Lừa dối mọi người

Dỡ bức ảnh trên tường của tôi xuống
Nếu như nó ko phải hát cho bạn
Bởi tất cả những gì còn lại đã biến mất
Và chẳng còn gì để bạn phải làm nữa

Ồ, nhìn xem bạn đã làm gì
Bạn lừa dối mọi người
Ồ vâng, nó chỉ như một trò vui đùa thôi
Cho đến khi bạn đánh mất những gì bạn có được

Ồ, nhìn xem bạn đã làm gì
Bạn lừa dối mọi người
Lừa dối mọi người
Lừa dối mọi người


 

×
Quay lại
Top