[Lyrics] A Song Of Sorrow/ Biga/ 비가 (Silk Flower OST) - Woo Seung Ha

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️누구도 대신할수 없으므로 운명이라 알고있기에
nur koh doh nae sin hal sur ub seu meu roh uhn myung ee ra al koh iss ki eh
세월이 가져다준 아픔도 내 삶이라 여길거야
seh wuh ree ka jyuh da jun ah peum toh nae sang ree ra yeh kil kuh ya
한번도 내 자신을 포기하고 싶진 않았지만
han bun toh nae ja sin seul poh ki ha koh sip jin ah nah ji mahn
거울속에 웃음조차 내 눈물보다 더욱 슬픔일뿐이야
kuh ul soh keh ur seum joh cha nae nun mul boh da duh uk seul peum il bbun ee ya


하루 하루를 눈물을 삼키듯 살아도 견딜수 있어
ha rur ha rur reul nun mul eul sam ci teus sa ra doh kuhn til sur is suh
끝을 모르던 내 삶의 아픔도 언젠가 지칠 테니까
kkeu theul moh reu duhn nae sang reui ah peum doh uhn jhen ka ji chil theh ni kka

한번도 내 자신을 포기하고 싶진 않았지만
hahn bun doh nae ja sin eul poh ki ha koh sip jin ah na ji mahn
거울속에 웃음조차 내 눈물보다 더욱 슬픔일뿐이야
kuh ul soh keh uh seum joh cha nae nun mul boh da duh uk seul peum il bbun ee ya


하루 하루를 눈물을 삼키듯 살아도 견딜수 있어
ha ru ha ru reul nun mul eul sam ci deu sa ra doh kyun dil sur is suh
끝을 모르던 내 삶의 아픔도 언젠가 지칠 테니까
kkeu theul moh reu duhn nae sang reui ah peum doh uhn jhen ka ji chil theh ni kka

하루 하루를 눈물을 삼키듯 살아도 견딜수 있어
ha ru ha ru reul nun mul eul sam ci deu sa ra doh kyun dil sur is suh
끝을 모르던 내 삶의 아픔도 언젠가 지칠 테니까
kkeu theul moh reu duhn nae sang reui ah peum doh uhn jhen ka ji chil theh ni kka


♥ Engtrans ♥
Knowing that fate is something anyone can do
Even sadness the year has given,
Because it's my life, it's right here
I never wanted to give up on myself even once but
Inside the mirror, behind the smile
More than my tears, it's more sad
Even if everyday everyday, I swallow in my tears

I can live through it
My life's sadness which didn't know the end
will someday get tired

I never wanted to give up on myself even once but
Inside the mirror, behind the smile
More than my tears, it's more sad
Even if everyday everyday, I swallow in my tears
I can live through it

My life's sadness which didn't know the end
will someday get tired


Even if everyday everyday, I swallow in my tears
I can live through it
My life's sadness which didn't know the end
will someday get tired
Vẫn biết số phận là điều gì đó có thể xảy đến với bất cứ ai

Cả những đớn đau thời gian mang lại
Bởi đó là cuộc sống của tôi, nó luôn ở đây
Chỉ một lần thôi cũng không bao giờ muốn từ bỏ bản thân
Nhưng sau tấm gương, sau những nụ cười
Nước mắt nhiều hơn thế, đau đớn hơn thế
Thậm chí mỗi ngày, mỗi ngày chỉ nuốt nước mắt,
Tôi có thể sống
Đời tôi là đau buồn không biết đến hồi kết
Một ngày rồi sẽ mệt nhoài...


Không bao giờ tôi muốn từ bỏ bản thân dù chỉ một lần
Nhưng sau tấm gương, sau những nụ cười
Nước mắt nhiều hơn thế, đau đớn hơn thế
Thậm chí mỗi ngày, mỗi ngày chỉ nuốt nước mắt,
Tôi có thể sống
Đời tôi là đau buồn không biết đến hồi kết
Một ngày rồi sẽ mệt nhoài...

Thậm chí mỗi ngày, mỗi ngày chỉ nuốt nước mắt,

Tôi có thể sống
Đời tôi là nỗi đau buồn không bao giờ chấm dứt
Một ngày rồi sẽ mệt nhoài... 
×
Quay lại
Top