[Lyrics] Back 2U - 2PM

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️


===============KOREAN===============
Back to you
Back to you
Back to you

거짓말을 해 오늘도 다른 여자를 안고
또 모르는 척 해 전화를 끊고 울고 있을 널 알면서도
ooh ooh ooh 언제부턴가 너를 쉽게 대하는데 난 익숙했어

ooh ooh ooh 내 뒤엔 항상 니가 있었기에 믿었기에 어리석었었어

지칠 대로 지치고 질릴 대로 질려 버린 너
지겹도록 후회해 미치도록 내가 싫어도
넌 이미 떠나고 없는데 back 2 u (X 4)

매일 같은 거짓말 속에 외로움 속에 갇혀서
매일 듣던 변명 앞에서 이미 니 맘은 닫혔어
이제야 니가 보이는데 back 2 u (x4)


친구들 틈에 너의 자리는 보이질 않고
내 오랜 마음속에 이미 넌 내 여자라고 외롭게 놔뒀어
ooh ooh ooh 언제부턴가 너와의 시간이 약속들이 우스워졌어
ooh ooh ooh 내 뒤엔 항상 니가 있었기에 믿었기에 어리석었었어

지칠대로 지치고 질릴대로 질려 버린너
지겹도록 후회해 미치도록 내가 싫어도
넌 이미 떠나고 없는데 back 2 u (X 4)

매일 같은 거짓말 속에 외로움 속에 갇혀서

매일 듣던 변명 앞에서 이미 니 맘은 닫혔어
이제야 니가 보이는데 back 2 u (x4)

ladies if you feel me, sing a song like this
fellas if you feel me, sing a song like this
ladies if you feel me, sing a song like this
oh oh oh back 2 u

지칠대로 지치고 질릴대로 질려 버린너
지겹도록 후회해 미치도록 내가 싫어도

넌 이미 떠나고 없는데 back 2 u (X 4)

매일 같은 거짓말 속에 외로움 속에 갇혀서
매일 듣던 변명 앞에서 이미 니 맘은 닫혔어
이제야 니가 보이는데 back 2 u (x4)

========Romanization=============

Ba-ba-ba-back to you...
Ba-ba-ba-back to you...


guh jeet mahl eul hae~ oh neul doh dah reun yuh jah reul ahn goh
ddoh moh reu neun chuhk hae~ juhn hwah reul kkeun goh ool goh ee sseul nuhl ahl myuhn suh doh

OOH~ OOH~ OOH~ uhn jeh boo tuhn gah
nuh reul shweep geh dae hah neun deh nahn eek sook hae ssuh
OOH~ OOH~ OOH~ nae dwee ehn hang sang
nee gah ee ssuht gee eh mee duht gee eh uh ree suhk uh ssuh ssuh

jee cheel dae roh jee chee goh jeel leel dae roh jeel lyuh buh reen nuh~

jee gyuhp doh rohk hoo hweh hae mee chee doh rohk nae gah shee ruh doh~
nuhn ee mee dduh nah goh uhp neun deh
BACK TO YOU, BACK TO YOU, BACK TO YOU, BA-BA-BA-BACK TO YOU...
mae eel gah teun guh jeet mahl sohk eh weh roh oom sohk eh gah chyuh suh~
mae eel deud duhn byuhn myung ahp eh suh ee mee nee mahm eun dah chyuh ssuh~
ee jeh yah nee gah boh ee neun deh
BACK TO YOU, BACK TO YOU, BACK TO YOU, BA-BA-BA-BACK TO YOU...
(BACK TO YOU, BACK TO YOU...)


cheen goo deul teum eh nuh yae jah ree neun boh ee jeel ahn goh
nae oh raen mah eum sohk eh ee mee nuhn nae yuh jah rah goh weh rohp geh nwah dwuh ssuh

OOH~ OOH~ OOH~ uhn jeh boo tuhn gah
nuh reul shweep geh dae hah neun deh nahn eek sook hae ssuh
OOH~ OOH~ OOH~ nae dwee ehn hang sang
nee gah ee ssuht gee eh mee duht gee eh uh ree suhk uh ssuh ssuh

jee cheel dae roh jee chee goh jeel leel dae roh jeel lyuh buh reen nuh~ (nuh~)
jee gyuhp doh rohk hoo hweh hae mee chee doh rohk nae gah shee ruh doh~ (shee ruh doh~)

nuhn ee mee dduh nah goh uhp neun deh
BACK TO YOU, BACK TO YOU, BACK TO YOU, BA-BA-BA-BACK TO YOU...
mae eel gah teun guh jeet mahl sohk eh weh roh oom sohk eh gah chyuh suh~
mae eel deud duhn byuhn myung ahp eh suh ee mee nee mahm eun dah chyuh ssuh~
ee jeh yah nee gah boh ee neun deh
BACK TO YOU, BACK TO YOU, BACK TO YOU, BA-BA-BA-BACK TO YOU...

Ladies, if you feel me, sing a song like this
Fellas, if you feel me, sing a song like this~

Ladies, if you feel me, sing a song like this
(OOH~ OOH~ OOH) Ba-ba-ba-back to you

jee cheel dae roh jee chee goh jeel leel dae roh jeel lyuh buh reen nuh
jee gyuhp doh rohk hoo hweh hae mee chee doh rohk nae gah shee ruh doh
nuhn ee mee dduh nah goh uhp neun deh
BACK TO YOU, BACK TO YOU, BACK TO YOU, BA-BA-BA-BACK TO YOU...
mae eel gah teun guh jeet mahl sohk eh weh roh oom sohk eh gah chyuh suh~
mae eel deud duhn byuhn myung ahp eh suh ee mee nee mahm eun dah chyuh ssuh~ (MY BABY~)

ee jeh yah nee gah boh ee neun deh
BACK TO YOU, BACK TO YOU, BACK TO YOU, BA-BA-BA-BACK TO YOU...
(BACK TO YOU, BACK TO YOU...)

Ba-ba-ba-back to you...


==========TRANSLATION===========
back to you
back to you

back to you

i lie again today, holding another girl
i pretend not to know, even though i know you're crying after hanging up the phone
ooh ooh ooh. since some time, i've become used to treating you badly
ooh ooh ooh. because you were always behind me, you always trusted me.. i became foolish

you've become tired and tired.. you've become sick of it
i regret it so much.. even if you hate me like crazy
you already left and you're gone, but back2u, back2u, back2u, b-b-b-back2u


i'm trapped inside the same lies and the loneliness everyday
your heart is already closed to the excuses you heard everyday
but now, i see you... back2u, back2u, back2u, b-b-b-back2u

because of my friends, i couldn't see your place
saying that's you're already my girl, i left you alone in my old heart
ooh ooh ooh. since some time, i've become used to treating you badly
ooh ooh ooh. because you were always behind me, you always trusted me.. i became foolish


you've become tired and tired.. you've become sick of it
i regret it so much.. even if you hate me like crazy
you already left and you're gone, but back2u, back2u, back2u, b-b-b-back2u

i'm trapped inside the same lies and the loneliness everyday
your heart is already closed to the excuses you heard everyday
but now, i see you... back2u, back2u, back2u, b-b-b-back2u

ladies if you feel me, sing a song like this
fellas if you feel me, sing a song like this

ladies if you feel me, sing a song like this
oh oh oh, b-b-b-back2u

you've become tired and tired.. you've become sick of it
i regret it so much.. even if you hate me like crazy
you already left and you're gone, but back2u, back2u, back2u, b-b-b-back2u

i'm trapped inside the same lies and the loneliness everyday
your heart is already closed to the excuses you heard everyday
but now, i see you... back2u, back2u, back2u, b-b-b-back2u


Về với em
Về với em
Về với em

Hôm nay anh lại dối lừa, lại ôm một cô gái khác
Anh vờ như không biết, dù anh biết rằng em đang khóc sau khi cúp máy
Ôi, từ lúc nào, anh trở nên quen với việc đối xử với em thật tồi tệ

Ôi, Bởi vì em luôn ở phía sau anh, em đã luôn tin tưởng anh…
Anh trở thành một kẻ khờ dại

Em trở nên quá mỏi mệt
Em chán ngấy việc đó rồi
Anh rất hối tiếc vì chuyện đó …
Ngay cả khi em ghét anh như điên dại
Em đã bỏ đi, và em đã ra đi
Nhưng anh đã về với em

Về với em(X4)

Anh lại mắc bẫy trong những lời nói dối tương tự, và hứng chịu sự cô đơn mỗi ngày
Trái tim em giờ đã đóng lại để bỏ qua những gì em nghe mỗi ngày
Nhưng bây giờ, anh thấy em,

Bởi vì những người bạn của anh, anh không thể nhận thức được thấy vị trí của em
Nói rằng em đã là người con gái của anh, anh bỏ em lại một mình trong trái tim này
Ôi, từ lúc nào, anh trở nên quen với việc đối xử với em thật tồi tệ
Ôi, Bởi vì em luôn ở phía sau anh, em đã luôn tin tưởng anh…

Anh trở thành một kẻ khờ dại

Em trở nên quá mỏi mệt
Em chán ngấy việc đó rồi
Anh hối tiếc vì điều đó rất nhiều…
Ngay cả khi em ghét anh như điên dại
Em đã bỏ đi, và em đã ra đi
Nhưng anh đã về với em
Về với em(X4)


Anh lại mắc bẫy trong những lời nói dối tương tự, và hứng chịu sự cô đơn mỗi ngày
Trái tim em giờ đã đóng lại để bỏ qua những gì em nghe mỗi ngày
Nhưng bây giờ, anh thấy em…
Anh đã về với em
Về với em(X4)

Hỡi những cô gái, nếu bạn cảm thấy tôi, hãy hát lên như thế
Hỡi những chàng trai, nếu bạn cảm thấy tôi, hãy hát lên như thế
Hỡi những cô gái, nếu bạn cảm thấy tôi, hãy hát lên như thế

Oh oh oh, về với em

Lặp lại….


 

×
Quay lại
Top