[Lyrics] All In - Lifehouse

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️All night staring at the ceiling
counting for minutes I've been feeling this way
So far away and so alone

But you know it's alright
I came to my senses
Letting go of my defenses
There's no way I'm giving up this time

Yeah, you know I'm right here
I'm not losing you this time

And I'm all in, nothing left to hide
I'm falling harder than a landslide
I spend a week away from you last night
And now I'm calling, calling out your name
Even if I lose the game, I'm all in
I'm all in tonight, yeah I'm all in, I'm all in for life


There's no taking back what we've got
Too strong, we've had each other's back for too long
There's no breaking up this time
And you know it's okay, I came to my senses
Letting go of my defenses
There's no way I'm giving up this time

And I'm all in, nothing left to hide
I'm falling harder than a landslide

I spend a week away from you last night
And now I'm calling, calling out your name
Even if I lose the game, I'm all in
I'm all in tonight, yeah I'm all in, I'm all in for life

I want it, I want it, I want it
I want it, I want it, I want it, yeah
I want it, I want it, I want it, yeah

And I'm all in, calling out your name

Even if I lose the game, I'm all in, I'm all in for life
And I'm all in, nothing left to hide
I'm falling harder than a landslide
I spend a week away from you last night
And now I'm calling, calling out your name
Even if I lose the game, I'm all in
I'm all in tonight, yeah I'm all in, I'm all in for life
Yeah I'm all in, I'm all in for life
Cả đêm nhìn chòng chọc trần nhà

Đếm nhịp kim đồng hồ, anh cảm thấy một cảm giác
Thật xa xăm và cô đơn

Nhưng em biết rằng sẽ ổn thôi
Anh đã nghĩ kĩ
Anh sẽ không rụt cổ nữa
Sẽ không có chuyện anh nhượng bộ lần này
Yeah, em biết anh ở ngay đây
Và anh sẽ không đánh mất em về tay ai khác lần này đâu


Anh là thế đấy, chẳng có gì để giấu giếm cả
Anh thấy mình suy sụp như một trận lở đất
Anh trải qua cả tuần xa em đêm qua
Và lúc này anh đang gọi, đang gọi tên em
Cho dù anh có thua cuộc, anh vẫn vui vẻ
Vẫn vui vẻ đêm nay, vâng anh vẫn vui, anh vui vì cuộc sống này

Không gì lấy lại được những gì ta đã có
Ta đã quan tâm cho nhau quá lâu quá nhiều

Lần này sẽ không có chuyện chia tay
Nhưng em biết đấy, đã đến lúc, anh đã nghĩ kĩ
Anh sẽ không rụt cổ nữa
Sẽ không có chuyện anh nhượng bộ lần này

Anh là thế đấy, chẳng có gì để giấu giếm cả
Anh thấy mình suy sụp như một trận lở đất
Anh trải qua cả tuần xa em đêm qua
Và lúc này anh đang gọi, đang gọi tên em

Cho dù anh có thua cuộc, anh vẫn vui vẻ
Vẫn vui vẻ đêm nay, vâng anh vẫn vui, anh vui vì cuộc sống này

Anh muốn nó, anh muốn nó, anh muốn nó
Anh muốn nó, anh muốn nó, anh muốn nó
Anh muốn nó, anh muốn nó, anh muốn nó

Anh vẫn vui vẻ, gọi tên em
Dù anh có thua cuộc, anh vẫn vui vẻ
Anh là thế đấy, chẳng cò gì để giấu giếm cả

Anh thấy mình suy sụp như một trận lở đất
Anh trải qua cả tuần xa em đêm qua
Và lúc này anh đang gọi, đang gọi tên em
Cho dù anh có thua cuộc, anh vẫn vui vẻ
Vẫn vui vẻ đêm nay, vâng anh vẫn vui, anh vui vì cuộc sống này

 
×
Quay lại
Top