[Lyrics] A Reason To Believe - Wilson Phillips

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
If I listened long enough to you
I'd find a way to believe that its all true
Knowing that you lied, straight-faced, while I cried
Still Id look to find a reason to believe

Someone like you makes it hard to live without somebody else
Someone like you makes it easy to give, never think of myself

If I gave you time to change my mind

I'd find a way to leave the past behind
Knowing that you lied, straight-faced, while I cried
Still Id look to find a reason to believe

Chorus:
Someone like you makes it hard to live without somebody else
Someone like you makes it easy to give, never think of myself
Someone like you makes it hard to think about somebody else

If I listened long enough to you

Id find a way to believe that its all true
Id find a reason, a reason to believe (oh no)
And though I want you, youre just not what I need

(chorus)

Someone like you, like you
Id find a reason to believe
I would find a reason to believe
Nếu em nghe đủ lâu về anh

Em phải tìm một lý do để tin rằng tất cả đều là sự thật
Dù biết rằng anh nói dối, ngay trước mặt, trong khi em khóc
Em vẫn phải tìm một lý do để tin

Có người như anh làm cho khó có thể sống mà không có người nào khác
Có người như anh là cách dễ dàng để cho, không bao giờ nghĩ về bản thân mình

Nếu em cho anh thời gian để thay đổi quyết định của em
thì em sẽ tìm cách để quá khứ lại phía sau *
Dù biết rằng anh nói dối, ngay trước mặt, trong khi em khóc

Em vẫn phải tìm một lý do để tin...

Có người như anh làm cho khó có thể sống mà không có người nào khác
Có người như anh là cách dễ dàng để cho, không bao giờ nghĩ về bản thân mình
Có người như anh làm cho khó có thể suy nghĩ về người khác

Nếu em nghe đủ lâu về anh
Em phải tìm một lý do để tin rằng tất cả đều là sự thật
Em phải tìm một lỳ do, một lý do để em tin tưởng
Và em đã từng nghĩ Em cần anh, Anh không chỉ là những gì em cần


Có người như anh, như anh
Em phải tìm một lý do để tin
Em sẽ phải tìm một lý do để tin


 
×
Quay lại
Top