[Lyrics] My Reason - Linkin Park

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
To live the life in Shelton,
Occasionally I love.
Performing out my weakness:
There's a man to miss at home.

I need to find a reason to live this way,
I'm running out of patience and my life is over.

I'm standing here by
I'm on my way, searching to find an answer.

I'm standing here by
It's all for Sam, and I'm running out of patience.

You never take my reason, for you.
Now I've gain a reason, from you.
But you left me, you left me here and I'm all alone?

Live strict to my announces, take pity in myself
I search to change on vivance there I give me in this way.

I need to find a reason to live this way
I?m running out of patience and my life is over.

I'm standing here by
I'm on my way, searching to find an answer.

I'm standing here by
It's all for Sam, and I?m running out of patience.

You never take my reason, for you.
Now I've gain a reason, from you.
But you left me, you left me here and I'm all alone?

I'm all alone?
I'm all alone?
I'm all alone?
I'm alone?

Well I'm searching to find my reason,
To find a reason
To find my reason
Why I need you,
And I need you,
And I want you,
But I need to
Get away from you.

And I need you,
And I want you,
But I need to
Get way from you.

Well I need you,
And I want you
But I need to
Get away from you.

And I need you,
And I want you,
But I need to
Get way from you.

You never take my reason, for you.

And I needed someone to love me,
But you just left me here in my lonely.

You know I needed someone to love me,
ButI'm all alone?
Để sống trong đời sống ở Shelton,
Đôi khi tôi yêu thương.
Có thể kể ra nhược điểm của tôi:
còn ai đó để nhớ ở nhà

Tôi cần phải tìm một lý do gì để sinh sống bằng cách này,
Tôi đang dần mất kiên nhẫn và cuộc sống của tôi đang dần trôi.

Tôi đứng nơi đây
Tôi đi đường tôi, tìm kiếm để tìm một câu trả lời.

Tôi đang đứng nơi đây
tất cả cho Sam, và tôi đánh mất hết kiên nhẫn.

em không bao giờ biết được lý do của tôi, dành cho em.
Bây giờ tôi nhận được một lý do, từ em.
nhưng rồi em bỏ ra đi, để mình tôi cô đơn nơi đây

Nghiêm ngặt với cuộc sống, thấy sự tồi tệ trong bản thân mình
tôi tìm kiếm trong sự dối trá tôi tự dành cho mình

tôi cần tìm 1 lí do để sống như thế này
Tôi đang dần mất kiên nhẫn và cuộc sống của tôi đang dần trôi.

Tôi đứng nơi đây
Tôi đi đường tôi, tìm kiếm để tìm một câu trả lời.

Tôi đang đứng nơi đây
tất cả cho Sam, và tôi đánh mất hết kiên nhẫn.

em không bao giờ biết được lý do của tôi, dành cho em.
Bây giờ tôi nhận được một lý do, từ em.
nhưng rồi em bỏ ra đi, để mình tôi cô đơn nơi đây

tôi với tất cả sự cô đơn
tôi với tất cả sự cô đơn
tôi với tất cả sự cô đơn
tôi với sự cô đơn

tôi đang tìm kiếm để tìm ra lí do của chính mình
Để tìm một lý do
để tìm lí do của tôi
vì sao tôi cần em
và tôi cần em
và tôi muốn có em
nhưng tôi cần
rời xa em

và tôi cần em
và tôi muốn có em
nhưng tôi cần
rời xa em

và tôi cần em
và tôi muốn có em
nhưng tôi cần
rời xa em

em không bao giờ tìm ra lí do mà tôi giấu em

và tôi cần ai đó để yêu tôi
nhưng chỉ mình em bỏ tôi đi với nỗi cô đơn nơi đây

em biết tôi cần ai đó để yêu thương
nhưng tôi vẫn mãi ở lại với sự cô đơn

 
×
Quay lại
Top