[Lyrics] Believe It Or Not - Nickelback

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

Believe it or not everyone have things that they hide
Believe it or not everyone keep most things inside
Believe it or not everyone believe in something above
Believe it or not everyone need to feel loved, feel loved
But we don't and we won't
Until we figure out

Could someone deliver us

And send us some kind of sign
So close to giving up
'Cause faith is so hard to find
But you don't and you won't
Until we figure out

I've seen it a lot every time the world turns upside down
Believe it or not most of us feel like we're losing ground
Believe it or not everyone hate admitting fear

Believe it or not most of us wanna know why we're here, why we're here
But we don't and we won't
Until we figure out

Could someone deliver us
And send us some kind of sign
So close to giving up
'Cause faith is so hard to find
Someone deliver us

Just send us some kind of sign
So close to giving up
'Cause faith is so hard to find
But you don't and you won't
Until we figure out

Most of us have nothing to complain about
Most of us have things we could live without
Everyone need advice on how to get along

You don't, we won't
Until we figure out

Believe it or not everyone...
Believe it or not everyone have things that they hide
Believe it or not everyone keep most things inside
Believe it or not everyone believe in something above
Believe it or not everyone need to feel loved, feel loved
But we don't and we won't

Until we figure out

Could someone deliver us
And send us some kind of sign
So close to giving up
'Cause faith is so hard to find
Someone deliver us
And send us some kind of sign
So close to giving up

'Cause faith is so hard to find
But you don't and you won't
Until we figure out
You don't and you won't
Until we figure out
Tin hay không ai cũng có những điều giấu giếm
Tin hay không ai cũng giữ nhiều thứ trong lòng
Tin hay không mọi người đều tin vào những thứ ở cõi trên

Tin hay không mọi người cần cảm nhận tình cảm yêu thương
Nhưng chúng tôi đang và sẽ không làm vậy
Cho tới khi hiểu thấu

Có thể ai đó sẽ cứu vớt
Và gửi cho chúng tôi vài dấu hiệu
Khi sắp bỏ cuộc
Bởi niềm tin thật khó để tìm ra
Nhưng chúng tôi không và sẽ không làm vậy

Cho tới khi hiểu thấu

Tôi đã thấy nhiều lần cái thế giới này chuyển thịnh rồi suy
Tin hay không hầu hết chúng ta cảm thấy mất dần vị trí
Tin hay không mọi người ai cũng ghét đón nhận lo âu
Tin hay không hầu hết chúng ta muốn hiểu vì sao
Vì sao chúng ta có mặt ở đây, ở đây
Nhưng chúng tôi đã và sẽ không làm vậy
Tới khi chúng tôi hiểu thấu


Có thể ai đó sẽ cứu vớt
Và gửi cho chúng tôi vài dấu hiệu
Khi sắp bỏ cuộc
Bởi niềm tin thật khó để tìm ra
Nhưng chúng tôi không và sẽ không làm vậy
Cho tới khi hiểu thấu

Hầu hết chúng ta chẳng có gì để phàn nàn
Hầu hết chúng ta có thể sống thiếu nhiều thứ

Mọi người ai cũng cần lời khuyên để tiến về phía trước
Nhưng chúng tôi không và sẽ không làm vậy
Cho tới khi hiểu thấu

Tin hay không ai cũng có những điều giấu giếm
Tin hay không ai cũng giữ nhiều thứ trong lòng
Tin hay không ai mọi người đều tin vào những thứ ở cõi trên
Tin hay không mọi người cần cảm nhận tình cảm yêu thương
Nhưng chúng tôi không và sẽ không làm vậy

Cho tới khi hiểu thấu

Có thể ai đó sẽ cứu vớt
Và gửi cho chúng tôi vài dấu hiệu
Khi sắp bỏ cuộc
Bởi niềm tin thật khó để tìm ra
Nhưng chúng tôi không và sẽ không làm vậy
Cho tới khi hiểu thấu

 
×
Quay lại
Top