Học ngữ pháp tiếng Anh qua VOA - Câu điều kiện

Linh Nhi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2015
Bài viết
1.309
Học ngữ pháp tiếng Anh qua VOA - Câu điều kiện là một bài học nhỏ danh sách học ngữ pháp cùng VOA, sẽ giúp các bạn hiểu hơn về câu điều kiện loại 0, 1 và 2, đồng thời được rèn luyện kĩ năng đọc và nghe tiếng Anh thành thục. Mời các bạn tham khảo.


In this week's episode of Everyday Grammar, we are going to talk about conditionals. We use conditionals to show that something is true only when something else is true. Conditionals offer endless possibilities for creative and imaginative expression.

Present real conditional

The present real conditional is the most basic kind of conditional. Basically, when A happens, B happens.

Here's an example of a present real conditional:

"If it rains, I bring an umbrella."

Conditionals have two parts: the if clause: "if it rains," and the result clause: "I bring an umbrella." You could also say "I bring an umbrella if it rains."

Poets and songwriters often use conditionals in their work. Listen for the present real conditional in this song by American songwriter Bob Dylan.

"If you see her, say hello. She might be in Tangier"

Notice that the verbs see and say are both in the present tense for the present real conditional.

Present unreal conditional

The next conditional that we're going to talk about is the present unreal conditional. Use the present unreal conditional to talk about what you would do in an unreal, or imaginary situation. If A happened, B would happen. For example, "If I were you, I would take the job." The key word is would; it makes the conditional unreal. Would can only be used in the result clause of the sentence. Here's an example from American singer Johnny Cash.

"If I were a carpenter

And you were a lady

Would you marry me anyway?

Would you have my baby?"

To form a present unreal conditional, use a simple past verb in the if clause. In the result clause, use would followed by a simple present verb.

Use the verb were for all nouns in the if clause of the sentence. For example, "If she were an animal, she would be a cat." In informal speech, people might say, "If she was an animal, she would be a cat." But you should avoid this in formal writing.

Future real conditional

Now let's talk about the future real conditional. If A happens, B will happen. To make a future real conditional, use will in the result clause. For example, "If your plane is late, I will wait in the car." Use the future real conditional to talk about possible situations in the future.

Speakers sometimes use the future real conditional to threaten others. Listen to actor Liam Neeson in the 2013 movie Taken. In this scene of the movie, Neeson's character is on the phone threatening the man who kidnapped his daughter.

"If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you, I will find you, and I will kill you."

This is only a quick introduction to conditionals. In a future episode of Everyday Grammar, we will talk about past and mixed conditionals. Until then, we will leave you with country music stars Johnny Cash and June Carter.

Các bạn có thể tham khảo tài liệu bằng cách tải bản đầy đủ một cách hoàn toàn miễn phí tại phần đính kèm bên dưới.
+ File nghe
Chúc các bạn học tốt :)

 

Đính kèm

  • Everyday-Grammar-conditionals.pdf
    71 KB · Lượt xem: 109
Cảm ơn bạn về những chia sẻ ngữ pháp tiếng Anh hay nhất qua các câu điều kiện. Nhưng mình thấy, viết như thế này có rất nhiều người không nhớ, thay vì viết quá nhiều bằng chữ, có thể thiết kế cách học ngữ pháp tiếng Anh theo sơ đồ tư duy. Cách học ngữ pháp tiếng Anh theo sơ đồ tư duy mindmap đem đến cho bạn cách nhìn tổng quát và có tư duy logic hơn. Bạn có thể tìm kiếm "luyện ngữ pháp thông minh với sơ đồ tư duy Lingcor
 
học ở lingcornet mình học mãi, học chán chê mê mỏi cũng chỉ có 350K thôi, bạn có thể học thoải mái mà không ngần ngại
 
Các bạn có thể học tiếng Anh qua những trò chơi game của Lingcor cũng hay và hấp dẫn. Trong những trò chơi game tiếng Anh của Lingcor sẽ theo những cấp độ khác nhau, nếu như bạn tinh ý, bạn có thể nhìn thấy trò chơi LingRio có cấp độ khác với những trò chơi còn lại
 
Quay lại
Top