Ebook Giáo Trình Thuật Toán – Lý Thuyết Và Bài Tập (PDF)

keepmoving

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/2/2019
Bài viết
371
Ebook Giáo Trình Thuật Toán (Introduction To Algorithms ) là quyển sách được dịch sang Tiếng Việt đề cập đến các thuật toán theo một diện rộng và sâu sắc, nhưng vẫn được trình bày sao cho mọi đối tượng độc giả đều có thể tiếp thu được. Mỗi chương là một đơn vị kiến thức độc lập và có thể làm thành một bài học giảng dạy. Các thuật toán được mô tả bằng tiếng Anh dưới dạng mã giả mà bất kỳ ai biết ít nhiều về lập trình cũng có thể hiểu được. Trong khi đó, phần diễn giải được trình bày một cách đơn giản nhất nhưng vẫn không thiếu chiều sâu và những chứng minh toán học chặt chẽ.

giao-trinh-thuat-toan-introduction-to-algorithms.jpg


Giáo trình đề cập cả nội dung thuật toán cổ điển và cả hiện đại. Là một cuốn giáo trình tài liệu toán học cực kì kinh điển và rất đáng để sinh viên tham khảo cho nghề nghiệp lập trình của bạn.

 • Tên tài liệu : Giáo trình thuật toán – Lý thuyết và Bài tập
 • Tác giả : Ngọc Anh Thư press
 • Số trang : 1094
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Format : PDF
 • Thể loại : Programming/Lập trình/Thuật toán
Download Ebook Giáo trình thuật toán (Introduction To Algorithms)

MỤC LỤC
 • Chương 1: Giới thiệu
 • Chương 2: Sự tăng trưởng của hàm
 • Chương 3: Phép lấy tổng
 • Chương 4: Các phép truy toán
 • Chương 5: Các tập hợp
 • Chương 6: Đếm và xác xuất
 • Chương 7: Sắp xếp đống
 • Chương 8: Sắp xếp nhanh
 • Chương 9: Sắp xếp trong thời gian tuyến tính
 • Chương 10: Các trung tuyến và thống kê thứ tự
 • Chương 11: Các cấu trúc dữ liệu cơ bản
 • Chương 12: Các bảng ánh số
 • Chương 13: Các cây tìm nhị phân
 • Chương 14: Các cây đỏ đen
 • Chương 15: Tăng cường các cấu trúc dữ liệu
 • Chương 16: Lập trình động
 • Chương 17: Các thuật toán tham
 • Chương 18: Phân tích khấu trừ
 
×
Quay lại
Top