Download Ebook Learning Vue.Js 2

keepmoving

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/2/2019
Bài viết
371
Sách tài liệu học Vue.js 2 – Tác giả : Olga Filipova

Olga Filipova là một lập trình viên có kinh nghiệm trong phát triển fontend, chính vì vậy các nội dung được viết ra trong Learning Vue.js 2 là rất sát với thực tế. Bản thân Olga Filipova cũng đang quản lý một dự án về học trực tuyến, do vậy các phần trong sách được kiến trúc có tính sư phạm cao. Với mỗi vấn đề đều có phần dẫn dắt và các ví dụ thực hành giúp cho việc nắm bắt các kiến thức framework Vue.js 2 trở lên dễ dàng.

EBOOK-learning-vue-js-2.png


Download Ebook Learning Vue.js 2

Learning Vue.js 2

Chương 1: GOING SHOPPING WITH VUE.JS

Chương 2: FUNDAMENTALS – INSTALLING AND USING

Chương 3: COMPONENTS – UNDERSTANDING AND USING

Chương 4: REACTIVITY – BINDING DATA TO YOUR APPLICATION

Chương 5: VUEX – MANAGING STATE IN YOUR APPLICATION

Chương 6: PLUGINS – BUILDING YOUR HOUSE WITH YOUR OWN BRICKS

Chương 7: TESTING – TIME TO TEST WHAT WE HAVE DONE SO FAR!

Chương 8: DEPLOYING – TIME TO GO LIVE!

Chương 9: WHAT IS NEXT?

Chương 10: SOLUTIONS TO EXERCISES
 
×
Quay lại
Top