giáo trình thuật toán

  1. keepmoving

    Ebook Giáo Trình Thuật Toán – Lý Thuyết Và Bài Tập (PDF)

    Ebook Giáo Trình Thuật Toán (Introduction To Algorithms ) là quyển sách được dịch sang Tiếng Việt đề cập đến các thuật toán theo một diện rộng và sâu sắc, nhưng vẫn được trình bày sao cho mọi đối tượng độc giả đều có thể tiếp thu được. Mỗi chương là một đơn vị kiến thức độc lập và có thể làm...
Quay lại
Top