Cách kiểm tra tên miền đã có chủ sở hữu hay chưa?

Đoàn Trần Giang

Thành viên
Tham gia
19/3/2018
Bài viết
0
* Hướng Dẫn Kiểm Tra Tên Miền:

Khi bạn đã xác định được tên miền đẹp, tên miền tốt, trước khi đăng ký bạn phải kiểm tra tên miền có tồn tại hay không? Hoặc đã đăng ký chưa? Nếu tên miền chưa ai đăng ký khi đó bạn có quyền đăng ký tên miền này, còn trường hợp tên miền đã có đăng ký người dăng ký thì bạn sẽ không đăng ký được nữa.

Do đó để đảm bảo chắc chắn rằng tên miền đã có người đăng ký chưa? Hãy kiểm tra thông tin tên miền trước khi tiến hành đăng ký,vì như thế sẽ tránh cho việc nhầm lần giữa bạn và nhà đăng ký nhé.

Để kiểm tra thông tin tên miền bạn thực hiện theo các bước sau:

+> Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://bkhost.vn/domain và gõ tên miền mà bạn muốn đăng ký. Ví dụ bạn muốn đăng ký tên miền "bkhost.vn", bạn hãy gõ vào công cụ tìm kiếm nhé.
+> Bước 2: Nếu tên miền bạn nhập hiện ra là "đã đăng ký" (như trên hình), tên miền này đã có sở hữu. Bạn vui lòng nhập lại tên miền khác mà bạn muốn đăng ký.
+> Bước 3: Nếu trình duyệt hiện ra "chưa đăng ký", bạn hãy nhấp vào "đăng ký ngay" và nhập đầy đủ thông tin, nhà cung cấp sẽ đăng ký tên miền cho bạn.

Bạn truy cập vào trang để đăng ký tên miền: bkhost.vn
 
×
Top Bottom