Bài giảng phương tiện thanh toán quốc tế

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Bài giảng phương tiện thanh toán quốc tế
1.Hối phiếu
 • Định nghĩa
 • Đặc điểm
 • Vấn đề pháp lí
 • Phân loại
 • Các nghiệp vụ cơ bản trong lưu thông hối phiếu
 • Chấp nhận HP
 • Kí hậu HP
2.Séc
 • Khái niệm
 • Phân loại
 • Tính chất
 • Đặc điểm
 • Nội dung
....
Các bạn có thể xem chi tiết tại file bên dưới
ST

Slide
 

Đính kèm

 • CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ.ppt
  2,7 MB · Lượt xem: 1.079
×
Quay lại
Top