ANOTHER DAY IN PARADISE (Lời Dịch Anh Việt) Phil Collins

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.262
ANOTHER DAY IN PARADISEPhil Collins


Images from Baby TV: https://www.youtube.com/channel/UCnO-hvkbIIa3uEBafMAAVXw

She calls out to the man on the street
Cô bé khản giọng gọi một ông trên đường
‘Sir, can you help me?
Bác ơi, xin rủ lòng thương
It's cold and I've nowhere to sleep
Trời lạnh con chẳng còn nơi để ngủ
Is there somewhere you can tell me?’
Chỉ cho con chổ nào, con xin bác nhủ

He walks on, doesn't look back
Ông cứ đi, không quay nhì lại
He pretends he can't hear her
Giả vờ như không nghe bé gái
Starts to whistle as he crosses the street
Bắt đầu huýt sáo khi băng qua con phố
Seems embarrassed to be there
Dường như ở đó thêm khó thêm khổ

Oh think twice, cause it's another day for
Ôi suy đi, vì vì sẽ có ngày mai rạng ngời
You and me in paradise
Tôi và em chung một thiên giới
Oh think twice, cause it's another day for you
Ôi nghĩ lại, bởi mong sẽ có ngày mai tươi sáng
You and me in paradise
Tôi cùng em chung ở thiên đàng

Just think about it
Chỉ mong tưởng thôi

She calls out to the man on the street
Cô nhỏ khan cổ gọi một anh dạo phố
He can see she's been crying
Anh thấy nhỏ đang gạt lệ khô
She's got blisters on the soles of her feet
Trên hai lòng bàn chân đầy vết phồng dộp
She can't walk but she's trying
Đi không được nhưng cứ cố

Oh think twice, cause it's another day for
Ôi suy đi, vì vì sẽ có ngày mai rạng ngời
You and me in paradise
Tôi và em chung một thiên giới
Oh think twice, cause it's another day for you
Ôi nghĩ lại, bởi mong sẽ có ngày mai tươi sáng
You and me in paradise
Tôi cùng em chung ở thiên đàng

Just think about it
Chỉ nghĩ viễn vông

Oh lord, is there nothing more anybody can do
Van trời, chẳng còn chi thêm nữa để thiên hạ làm
Oh lord, there must be something you can say
Lạy đất, phải có gì để người đời lên tiếng

You can tell from the lines on her face
Ai cũng kể từ những vết hằn trên khuôn mặt ấy
You can see that she's been there
Ai cũng thấy bé đã ở đây
Probably been moved on from every place
Có lẽ lê lết đầu đường xó chợ đến chốn này
'Cos she didn't fit in there
Vì bé còn chổ nào nơi ấy

Oh think twice, cause it's another day for
Ôi suy đi, vì sẽ có ngày mai rạng ngời
You and me in paradise
Tôi và em chung một thiên giới
Oh think twice, cause it's another day for you
Ôi nghĩ lại, bởi mong sẽ có ngày mai tươi sáng
You and me in paradise
Tôi cùng em chung ở thiên đàng

Just think about it
Chỉ mong tưởng thôi
Just think about it
Chỉ nghĩ viễn vông

It's just another day for you and me in paradise
Sẽ có ngày mai rạng ngời, tôi và em chung một thiên giới
It's just another day for you and me in paradise
Sẽ có ngày mai tươi sáng, tôi cùng em chung ở thiên đàng
It's just another day for you and me in paradise
Sẽ sẽ sẽ có ngày mai tôi và em chung chốn thiên thai

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
×
Quay lại
Top