65 câu trắc nghiệm quản trị ngoại thương chương 6 có đáp án

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

MÔN: QU Ả N TR Ị NGOẠ I THƯƠ NG.

(Khoa TM-DL).

C 6

 1. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế:
  1. Về bản chất là sự thỏa thuận giữa các bên mua bán ở các nước khác nhau. Trong đó qui định quyền lợi và nghĩa vụ của các bên: bên bán phải cung cấp hàng hóa, chuyển giao các chứng từ liên quan, bên mua phải thanh toán và nhận hàng.
  2. Sự thỏa thuận đạt được giữa hai bên hay nhiều bên đương sự nhằm mục đích tạo ra, thay đổi hoặc triệt tiêu quan hệ giữa các bên.
  3. Thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu..về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa…..và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.
  4. Sự thỏa thuận giữa các chủ thề nhằm xác lập, thực hiện và chấm dứt các quan hệ trao đổi hàng hóa.

Đáp án: a

 1. Hợp đồng tạm nhập tái xuất là:
  1. Hợp đồng mua hàng của nước ngoài rồi để đưa hàng đó vào nước mình nhằm phục vụ cho sản xuất, chế biến, tiêu dùng trong nước.
  2. Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa mà trước kia đã nhập từ nước ngoài, không qua tái chế biến hay sản xuất gì ở trong nước mình.
  3. Hợp đồng mua hàng của nước ngoài rồi xuất khẩu hàng hóa đó.
  4. Tất cả đều sai.

Đáp án: b 1. Hợp đồng tạm xuất tái nhập là:
  1. Hợp đồng mua hàng của nước ngoài rồi để đưa hàng đó vào nước mình nhằm phục vụ cho sản xuất, chế biến, tiêu dùng trong nước.
  2. Hợp đồng mua những hàng hóa do nước mình sản xuất mà trước kia đã bán ra nước ngoài, chưa qua chế biến gì ở nước ngoài.
  3. Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa mà trước kia đã nhập từ nước ngoài, không qua tái chế biến hay sản xuất gì ở trong nước mình.
  4. Tất cả đều sai.

Đáp án: b
ST
 

Đính kèm

 • c6_466.doc
  120,5 KB · Lượt xem: 412
×
Top Bottom