120 câu trắc nghiệm marketing có đáp án

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Nội dung :
Gồm 120 câu trắc nghiệm marketing và 20 câu hỏi ôn thi có đáp án( chỉ mang tính tham khảo)

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Marketing

Chương 1
Câu 1 :nhu cầu là gì ?
A La cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được
B .Là một nhu cầu đặc thù tương ứng với trình độ văn hóa và nhân cách của cá thể
C .Là mong muốn đuơcj kèm them điều kiện có khả năng thanh toán
D .Tất cả các phương án trên đều đúng

Câu 2 :Nhu cầu của con người có đặc điểm gì ?
A . Đa dạng phong phú và luôn biến đổi
B . Đa dạng phong phú và luôn cố định
C .Cụ thể và luôn biến đổi
D . Cả A và C

Câu 3 :Hàng hóa là gì ?
A .Là những thứ có thể thỏa mãn được mong muốn hay nhu cầu, yêu cầu và được cung
cấp cho thị trường nhằm mục đích thỏa mãn người sản xuất
B .Là những thứ có thể thỏa mãn được mong muốn hay nhu cầu, yêu cầu và được cung
cấp cho thị trường nhằm mục đích thỏa mãn người tiêu dùng

C .Cả A và B

D . Tất cả đều sai
Câu 4: Theo Philip Kotler thì mối quan hệ giữa nhu cầu cụ thể và hang hóa ở mấy cấp độ ?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 5 :Tìm câu trả lời sai : Mối quan hệ giữa nhu cầu cụ thể và hang hóa đuơc thể hiện ởA .Nhu cầu cụ thể được thỏa mãn một phần
B .Nhu cầu cụ thể ko được thỏa mãn
C .Nhu cầu cụ thể được thỏa mãn hoàn toàn
D .Tất cả diều sai
Câu 6: Trao đổi là gì :
A Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà cả 2 phía mong muốn
B .Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà cả 2 ko mong muốn
C .Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà chỉ có 1 bên mong muốn

D .Cả A và C

Câu 7 Trao đổi cần có mấy điều kiện ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 8 Để thực hiện giao dich người ta cần các điều kiện nào?

A .Hai vật có giá trị

B .Thỏa thuận các điều kiện giao dich

C .Thời gian và địa điểm được thỏa thuận

D . Tất cả các phương án trên

ST

Chúc các bạn học tốt​
 

Đính kèm

  • trăc nghiệm marketing.docx
    103,9 KB · Lượt xem: 1.991
  • Thi Marketing.pdf
    45,9 KB · Lượt xem: 1.345
×
Quay lại
Top