25 câu hội thoại thường gặp trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày

hatmit93

Banned
Tham gia
22/11/2013
Bài viết
6
Cùng học 25 câu hội thoại rất thường gặp trong những câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày qua các ví dụ cụ thể dưới đây. Các bạn lưu ý rằng, những câu này rất có khả năng xuất hiện trong Part 2 của TOEIC Listening đó nhé!


1. After you: Mời ngài trước.
Là câu nói khách sáo, dùng khi ra/ vào cửa, lên xe,…


2. I just couldn’t help it. Tôi không kiềm chế được / Tôi không nhịn nổi.
Eg: I was deeply moved by the film and I cried and cried. I just couldn’t help it.


3. Don’t take it to heart. Đừng để bụng/ Đừng bận tâm
Eg: This test isn’t that important. Don’t take it to heart.


4. We’d better be off. Chúng ta nên đi thôi.
Eg: It’s getting late. We’d better be off.


5. Let’s face it. Hãy đối mặt đi / Cần đối mặt với hiện thực
Thường cho thấy người nói không muốn né tránh khó khăn.
Eg: I know it’s a difficult situation. Let’s face it, OK?


6. Let’s get started. Bắt đầu làm thôi
Eg: Don’t just talk. Let’s get started.


7. I’m really dead. Tôi mệt chết đi được.
Eg: After all that work, I’m really dead.


8. I’ve done my best. Tôi cố hết sức rồi.
Eg: It’s not my fault. I’ve done my best.


9. Is that so? Thật thế sao? / Thế á?
Biểu thị sự kinh ngạc, nghi ngờ của người nghe.
Eg:
- David is getting married next month.
- Is that so?


10. Don’t play games with me! Đừng có giỡn với tôi.
Eg: I’m not a fool. Don’t play games with me.


11. I don’t know for sure. Tôi cũng không chắc.
Eg:
Stranger: Could you tell me how to get to the town hall?
Tom: I don’t know for sure. Maybe you could ask the policeman over there.


12. I’m not going to kid you.Tôi đâu có đùa với anh.
Eg:
Karin: You quit the job? You are kidding.
Jack: I’m not going to kid you. I’m serious.


13. That’s something. Quá tốt rồi / Giỏi lắm.
Eg:
A: I’m granted a full scholarship for this semester.
B: Congratulations. That’s something.


14. Brilliant idea! Ý kiến hay! / Thông minh đấy!

15. Do you really mean it? Nói thật đấy à?
Eg:
Michael: Whenever you are short of money, just come to me.
David: Do you really mean it?


16. You are a great help. Bạn đã giúp rất nhiều.

17. I couldn’t be more sure. Tôi cũng không dám chắc.

18. I am behind you. Tôi ủng hộ cậu.
Eg: Whatever decision you’re going to make, I am behind you.


19. I’m broke. Tôi không một xu dính túi.

20. Mind you! Hãy chú ý! / Nghe nào! (Có thể chỉ dùng Mind.)
Eg: Shhhh. Mind you! You’re so noisy.


21. You can count on it. Yên tâm đi / Cứ tin như vậy đi.
Eg:
A: Do you think he will come to my birthday party?
B: You can count on it.


22. I never liked it anyway. Đằng nào tôi cũng chẳng thích.
Eg:
A: I’m so sorry. I broke your vase.
B: Oh, don’t worry. I’m thinking of buying a new one. I never liked it anyway


23. That depends. Tuỳ tình hình thôi.
EG: I may go to the airport to meet her. But that depends.


24. Thanks anyway. Dù sao cũng phải cảm ơn cậu. (Nhờ làm việc gì đó nhưng không thành; tỏ ý cảm ơn để phải phép)
Eg:
A: I came to her class but she wasn’t there.
B: That’s fine. Thanks anyway.


25. It’s a deal. Hẹn thế nhé.
Eg:
Harry: Haven’t seen you for ages. Let’s have a get-together next week.
Jenny: It’s a deal.


Ms Hoa TOEIC hy vọng với những câu hội thoại tiếng anh giao tiếp hàng ngày trên sẽ giúp các bạn tự tin nói tiếng anh, giao tiếp tiếng anh thật tốt nhé

Rất hay phải không?

Link tham khảo:

Ms Hoa TOEIC Lịch Khai giảng
Ms Hoa TOEIC Học bổng ước mơ
Ms Hoa TOEIC tri ân
Ms Hoa TOEIC địa chỉ
 

rất hay, những câu này rất thông dụng.
câu 19 làm mình nhớ đến một câu hát trong bài as long as you love me :KSV@09:
 
×
Quay lại
Top