Những câu nói tiếng anh cực chất

TOAN HIP

Banned
Tham gia
23/5/2014
Bài viết
13
Mình gửi các bạn những câu tiếng anh giao tiếp cực chất mà bạn thường xuyên sử dụng trong giao tiếp hàng ngày nhé!

1. I’m really dead. Tôi mệt chết đi được
Nói ra cảm nhận của mình: After all that work, I’m really dead.

2. I’ve done my best. Tôi cố hết sức rồi
3. Is that so? Thật thế sao? / Thế á?
Biểu thị sự kinh ngạc, nghi ngờ của người nghe

4. Don’t play games with me! Đừng có giỡn với tôi.

5. I don’t know for sure. Tôi cũng không chắc
Stranger: Could you tell me how to get to the town hall?
Tom: I don’t know for sure. Maybe you could ask the policeman over there.

6. I’m not going to kid you.
Tôi đâu có đùa với anh
Karin: You quit the job? You are kidding.
Jack: I’m not going to kid you. I’m serious.

7. That’s something.
Quá tốt rồi / Giỏi lắm
A: I’m granted a full scholarship for this semester.
B: Congratulations. That’s something.

( sưu tầm)
 
×
Top Bottom