Luyện tiếng Anh

Tiếng Anh là chìa khóa để mở cửa thế giới, bất kể bạn là ai, bạn chọn ngành nghề gì!

Speaking (Nói)

Chủ đề
504
Bài viết
1,8K
Chủ đề
504
Bài viết
1,8K

Reading (Đọc)

Kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh bao gồm Vocabulary (từ vựng), Idioms (thành ngữ) và một số kinh nghiệm đọc hiểu.
Chủ đề
536
Bài viết
5,4K
Chủ đề
536
Bài viết
5,4K

Writing (Viết)

Kĩ năng viết tiếng Anh tập trung vào các kiến thức về Grammar (Ngữ pháp)
Chủ đề
675
Bài viết
3,2K
Chủ đề
675
Bài viết
3,2K
Quay lại
Top