You hit my love spot

KuroTsuki

♥•.°ღ°.•Kuro Tsuki•.°ღ°.•♥
Tham gia
17/8/2010
Bài viết
1.107
Your sharp glance hit my Love spot,
I fell for you.
Your sharp glance hit my Love spot,
I got lovesick.
I lost my appetite and my sleep.
Your sharp glance hit my Love spot.
I was already skinny,
now I am even skinnier.
Your sharp glance hit my Love spot.
Love spot is close to Death spot.
Will you let me die?
Your sharp glance hit my Love spot.
Only you can cure my lovesickness.
My dear, please save my life!

Dịch:
Em điểm trúng huyệt yêu

Em dùng tia mắt đẹp
Điểm trúng huyệt yêu anh
Từ đó anh ngã bệnh
Tương tư ,tương tư em!

Em dùng tia mắt đẹp
Điểm trúng huyệt yêu anh
Anh trở nên thờ thẫn
Biếng ngủ và quên ăn

Em dùng tia mắt đẹp
Điểm trúng huyệt yêu anh
Anh vốn gầy vốn hẹp
Càng thêm ốm thêm xanh

Em dùng tia mắt đẹp
Điểm trúng huyệt yêu anh
Huyệt yêu gần huyệt tử
Anh chết em có đành

Em dùng tia mắt đẹp
Điểm trúng huyệt yêu anh
Chỉ mình em giải được
Cứu anh ,em cứu anh !
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top