Xin tài liệu Kinh tế Quốc tế

fygfgkjkj

Thành viên mới
Tham gia
31/3/2020
Bài viết
1
Mọi người cho mình hỏi nguồn hoặc các phần tiếp theo ở đâu ạ.
1. Hạn ngạch nhập khẩu là công cụ bảo hộ kém minh bạch hơn so với thuế quan nhập khẩu Đ

2. Hạn ngạch thuế quan hạn chế thương mại hơn so với thuế quan nhập khẩu Đ

3. Việt Nam áp dụng khá phổ biến hạn ngạch xuất khẩu S

4. Khi quốc gia lớn áp dụng hạn ngạch nhập khẩu thì có thể thu lợi S

5. Quốc gia xuất khẩu khi hạn chế xuất khẩu tự nguyện thì có thể hạn chế thiệt hại so với trường hợp quốc gia nhập khẩu áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu Đ

6. Khi quốc gia lớn áp dụng hạn ngạch nhập khẩu thì có thể chịu thiệt hại Đ

7. Hạn ngạch xuất khẩu là công cụ minh bạch hơn so với thuế quan xuất khẩu S

8. Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm (nguyên liệu sản xuất pin di động) là hạn chế xuất khẩu tự nguyện S

9. Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam giám sát xuất khẩu một số nhóm hàng dệt may sang Mỹ nhằm tránh bị điều tra chống bán phá giá, là hạn chế xuất khẩu tự nguyện Đ

10. Hạn ngạch nhập khẩu có tác động gần tương tự như thuế quan nhập khẩu Đ

11. Hạn ngạch nhập khẩu có tác động bảo hộ chặt chẽ hơn so với thuế quan tương đương Đ

12. Khi áp dụng hạn ngạch thuế quan, mức tăng giá trong nước có thể cao hơn thuế ngoài hạn ngạch S
 
Quay lại
Top