Lí thuyết kinh tế quốc tế

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Nội dung như sau
LÝ THUYẾT KINH TẾ QUỐC TÊ
-----------------oOo-----------------


MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG CÔNG CỤ CỦA CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI

 1. Những thuế quan nhập khẩu
  • Những thuế quan được tính theo số lượng hàng hóa
  • Thuế quan được tính theo giá trị hàng hóa
 2. Những loại thuế quan khác
  • Thuế quan nhân nhượng
  • Thuế quan đánh trên những nước được hưởng chế độ "tối huệ quốc" (MFN)
  • Thuế quan đối với những hàng hóa lắp ráp tại các công ty đặc ở nước ngoài (OAP)
 3. Tính toán mức thuế
  • Mức thuế bình quân
  • Tỷ suất thuế "hữu hiệu" và tỷ suất thuế "danh nghĩa"
 4. Thuế xuất khẩu và trợ cấp xuất khẩu
 5. Những hàng rào phi thuế quan đối với thương mại tự do
  • Hạn ngạch nhập khẩu
  • Hạn chế xuất khẩu song phương
CHƯƠNG 2 : ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI

 1. Những hạn chế thương mại trong mô hình cân bằng từng phần: Trường hợp đất nước nhỏ
  • Ảnh hưởng của thuế quan nhập khẩu
  • Ảnh hưởng của hạn ngạch nhập khẩu và trợ cấp trong ngành sản xuất cạnh tranh nhập khẩu
2.1 Hạn ngạch nhập khẩu
2.2 Trợ cấp cho ngành cạnh tranh nhập khẩu

 • Ảnh hưởng của những chính sách xuất khẩu
3.1 Ảnh hưởng của thuế xuất khẩu
3.2 Ảnh hưởng của hạn ngạch xuất khẩu
3.3 Ảnh hưởng của trợ cấp xuất khẩu

 • Những hạn chế thương mại trong mô hình cân bằng từng phấn: Trường hợp đất nước lớn
  • Cơ sở phân tích
1.1 Nhu cầu hàng hóa nhập khẩu
1.2 Đường cung xuất khẩu

 • Ảnh hưởng của thuế quan nhập khẩu
 • Ảnh hưởng của hạn ngạch nhập khẩu
 • Ảnh hưởng của hạn chế xuất khẩu song phương
 • Ảnh hưởng của thuế xuất khẩu
 • Ảnh hưởng của trợ cấp xuất khẩu
CHƯƠNG 3: NHỮNG TRANH LUẬN CỔ ĐIỂN VỀ VIỆC BẢO HỘ MẬU DỊCH

 • Tranh luận về bảo hộ mậu dịch của ngành công nghiệp non trẻ
 • Tranh luận về tỷ số thương mại trong bảo hộ mậu dịch
 • Thuế quan làm giảm thất nghiệp chung
 • Thuế quan làm gia tăng việc làm trong một ngành
 • Thuế quan sẽ bù đấp lại việc bán phá giá của nước ngoài
 • Thuế quan chống lại trợ cấp nước ngoài
 • Thuế quan làm cải tiến cán cân thương mại
CHƯƠNG 4 : NHỮNG TIẾP CẬN ĐỐI VỚI SỰ CAN THIỆP CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CỦA NHỮNG NHÀ BẢO HỘ MẬU DỊCH MỚI

 • Thuế quan để lấy lại độc quyền nước ngoài
 • Kinh tế qui mô trong một khuôn khổ
 • Nghiên cứu, phát triển và hàng hóa bán ra của xí nghiệp nước chủ nhà
 • Trợ cấp xuất khẩu trong cấu trúc thị trường có cặp xí nghiệp
CHƯƠNG 5 : SỰ HỢP NHẤT KINH TẾ

 • Những loại hình hợp nhất kinh tế
  • Vùng thương mại tự do (FTA)
  • Hiệp hội thuế quan
  • Thị trường chung
  • Liên minh kinh tế
 • Những ảnh hưởng tĩnh và động của sự hợp nhất kinh tế
  • Những ảnh hưởng tĩnh của sự hợp nhất kinh tế
  • Những ảnh hưởng động của sự hợp nhất kinh tế
  • Tóm tắt về sự hợp nhất kinh tế
 • Liên minh Châu Âu
  • Lịch sử và cấu trúc
  • Tăng trưởng và thất vọng
  • Hoàn thành thị trường nội địa
  • Những viễn cảnh
 • Sự không hợp nhất kinh tế ở Đông Âu và liên minh Xô Viết cũ
  • Hợp đồng giúp đỡ kinh tế lẫn nhau
  • Hướng tới kinh tế thị trường
 • Sự hợp nhất kinh tế Bắc Mỹ
  • Sự hợp nhất lớn hơn
  • Những lo lắng trên NAFTA
St
Chúc các bạn học tốt
 

Đính kèm

 • Lý thuyết kt quốc tê.doc
  597,5 KB · Lượt xem: 970
×
Quay lại
Top