Trụ sở nhóm dịch CTP =3=

ừ, anh sẽ học tiếng nhật nên có j lq cứ bảo anh sẽ cố gắng giúp nhưng mà tiếng nhật khó lâm T_T chắc phải học lâu.lắm đây
 
ừ, chỗ chị ngta về trg dạy free nhưng có lẽ chị sẽ lên HN chứ k trông mong j về dịch vụ free đc
 
Sao toàn phải đợi thế? T.T
 
ấ@Lu Làm ơn chuyển topic của ta sang my trang phù hợp phát. :v
 
Mi muốn chuyển sao? Liệt kê xem?
 
Tùy Lu thôi. :v Bỏ vô boxx nào ấy.
 
Hồi bé Pago với mấy đứa bạn chơi cái này hoài chứ gì. :3
 
@pa : ô pa ơi cho con lại cái cryptic khác đi, con muốn dịch lại , cái bài vừa rồi dịch tệ quá dịch lại thì ko muốn cho lắm á:KSV@08:
 
My family was gathered for a berbecue. Desert was being served when the phone rang. My husband handed it to me, saying, "They're looking for Bonnie Block".
"Is this the Bonnie Block who used to teach kindergarten?" the voice on the other end of the line asked.
"Yes!" I exclaimed.
"I am Danielle-Danielle Russ. I was in your kindergarten class. I'm graduating from high school this year, and I have been trying to find you. I wanted you to know what a difference you made in my life."
She processed to give details of how I made that difference. My influence wasn't limited to kindergarten.
When she needed a coach to help her meet a challenge, "I pictured you praising and encouraging me all the way."
Why choose teaching?
The pay is great!
 
Facebook hits 1 billion users

More than a billion people now log into Facebook each month to check up on old friends, upload and tag photo, post about politics, religion or personal problems.

The founder of Facebook, Mark Zuckerberg, updates his status on his own Facebook page: "Helping a billion people connect is amazing, and by far the thing I am most proud of in my life."

The milestone comes at a difficult time for the company. Zuckerberg said on Oct 4, 2012: “It is going through a "tough cycle" following its rocky initial public offering in May”. The company is also facing lawsuits from disgruntled shareholders.

Vincent Mosco, a sociology professor at Queen's University, says that while topping the 1-billion-user mark is a major accomplishment, Facebook still faces a bumpy road ahead.
 
Nobel Prize in medicine awarded to Sir John Gurdon and Shinya Yamanaka.

The 2012 Nobel Prize for Physiology or Medicine was awarded on Monday October, 8th to Sir John B. Gurdon and Shinya Yamanaka for work that revolutionized the understanding of how cells and organisms develop. The Nobel Assembly's announcement at the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden, is the first for what will be a series of prizes announced this week.

Gurdon, 79, of Dippenhall, England, and Yamanaka, 50, of Osaka, Japan, share the prize jointly for their discovery that "mature, specialised cells can be reprogrammed to become immature cells capable of developing into all tissues of the body," according to the Nobel Assembly, which consists of 50 professors at the Karolinska Institute.

Gurdon discovered in 1962 that the cells are reversible in an experiment with an egg cell of a frog. Yamanaka discovered more than 40 years later how mature cells in mice could be reprogrammed to become immature stem cells "that are able to develop into all types of cells in the body," the assembly said in a statement.

"These groundbreaking discoveries have completely changed our view of the development and cellular specialisation. We now understand that the mature cell does not have to be confined forever to its specialised state," the Nobel Assembly said.

By reprogramming human cells, scientists have created new opportunities to study diseases and develop methods for diagnosis and therapy.
 
Dịch đi. Lu edit cho. Chứ truyện kia khó quá. Cứ dịch mấy cái dễ trước vậy
 
Gia đình tôi vừa tụ tập vào một buổi tiệc thịt nướng. Chuông điện thoại reo lên vào lúc món tráng miệng được đưa ra. Chồng tôi chuyển máy cho tôi và nói: "họ tìm Bonnie Block đấy"
"Có phải cô Bonnie Block từng dạy ở nhà trẻ ko?" Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên.
"Vâng" tôi nhấn mạnh
"Em là Danielle- Danielle Russ. Em từng ở trong lớp của cô Em chuẩn bị tốt nghiệp trung học và em luôn cố tìm cô. Em muốn cô biết cô đã thay đổi cuộc đời em thế nào"
Cô ấy kể lại chi tiết tôi đã thay đổi những gì. Ảnh hưởng của tôi ko chỉ dừng lại ở việc dạy trẻ.
Khi cô ấy cần một người hướng dẫn để đương đầu với khó khăn. "Em nhớ rõ cô đã khen và động viên em hoàn toàn"
Sao lại chọn việc giảng dạy
Những gì nhận lại thật quá nhiều!
 
Facebook đã chạm đến 1 tỷ người sử dụng

Hơn một tỷ người dân bây giờ đăng nhập vào Facebook mỗi tháng để kiểm tra về những người bạn cũ, tải lên và tag hình ảnh, bài viết về chính trị, tôn giáo hay các vấn đề cá nhân.

Người sáng lập của Facebook, Mark Zuckerberg, cập nhật trạng thái của ông ấy trên trang Facebook của ông ấy: "Giúp đỡ một tỷ người kết nối là tuyệt vời, và đến nay nó là điều tôi tự hào nhất trong cuộc sống của tôi."

Các mốc quan trọng đi kèm với một thời gian khó khăn cho công ty. Zuckerberg cho biết ngày 04 tháng mười năm 2012: "Đó là có thông qua một" chu kỳ khó khăn "sau đá ra công chúng ban đầu tháng năm". Công ty cũng đang phải đối mặt với vụ kiện từ các cổ đông bất bình.

Vincent Mosco, một giáo sư xã hội học tại Đại học Queen, cho biết, trong khi đứng đầu nhãn hiệu 1 tỷ người sử dụng là một thành tựu lớn, Facebook vẫn phải đối mặt với một con đường gập ghềnh phía trước.
__________________
 
Quay lại
Top