Newsun

Born to be Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.426
10 PRATICE TESTS FOR IELTS

T1
http://www.mediafire.com/?n4mnromy4nq
T2
http://www.mediafire.com/?mxyhkqlyylq
T3
http://www.mediafire.com/?uhhohmmjmyj
T4
http://www.mediafire.com/?cimymkguizm
T5
http://www.mediafire.com/?wtziwqjnobo
T6
http://www.mediafire.com/?m4ytim4wuuk
T7
http://www.mediafire.com/?mqeayjmwdjl
T8
http://www.mediafire.com/?w15lzmmzm4w
T9
http://www.mediafire.com/?mtni4mmnnzm
T10
http://www.mediafire.com/?lyqmznyr2mw
K.@.y
http://www.mediafire.com/?wmdwmciy2zn

101 USEFUL EXERCISE
http://www.mediafire.com/?om2yl3gev52

ACTION PLAN FOR IELTS
http://www.mediafire.com/?yggtcz3wwjg


202 USEFUL EXERCISE
http://www.mediafire.com/?zowtkrxninf

CAMBRIDGE PRATICE TESTS 1
http://www.mediafire.com/?lzmta2mziwz

CAMBRIDGE PRATICE TESTS 2
http://www.mediafire.com/?nqqgfzitjy4

IELTS ON TRACK
http://www.mediafire.com/?nezyzwtmcz4

BARRON’ IELTS
http://www.mediafire.com/?td424j2ufto


CAMBRIDGE PRATICE TESTS 3
http://www.mediafire.com/?wmghzqzmoeg

CAMBRIDGE PRATICE TESTS 4
http://www.mediafire.com/?qj15md2gewl

CAMBRIDGE PRATICE TESTS 5
http://www.mediafire.com/?om3zzttygrz

CAMBRIDGE PRATICE TESTS 6
http://www.mediafire.com/?udd5nw0zlhw

IELTS PRATICE TESTS PLUS 2
http://www.mediafire.com/?4m4mjdontjm

STEP UP TO IELTS
http://www.mediafire.com/?2m34xz2yyge

IELTS PRATICE NOW
http://www.mediafire.com/?jmnizjrzm4z


ACE THE IELTS
http://www.mediafire.com/?ae4hyzycgph

DE THI VIET CUA IELTS
http://www.mediafire.com/?uzcm1mztgnt

EXPRESS IELTS
http://www.mediafire.com/?mj2mmmgioaw

FOCUS ON IELTS
http://www.mediafire.com/?th2mddujzmx

GRAMMAR IELTS BOOK
http://www.mediafire.com/?nymqejhyimz

IELTS FOUNDATION
http://www.mediafire.com/?hntqgmizgiq

IELTS ON TRACK
http://www.mediafire.com/?n2ihmyfujd2

TARGET BAND 7
http://www.mediafire.com/?wzzmxiz2lqg

PASSPORT TO IELTS
http://www.mediafire.com/?jtd3kl3myby
IELTS SURE SUCCESS
http://www.mediafire.com/?44on54i4qmg

IELTS GRADUATION
http://www.mediafire.com/?jnz3unmkdzm

IELTS WRITING
http://www.mediafire.com/?wmz1h0uv1ew

IELTS HANDBOOK
http://www.mediafire.com/?y00dzjkrfi5

IELTS SERECTS
http://www.mediafire.com/?m4jmmdm5ytd


IELTS SPEAKING TOPICS
http://www.mediafire.com/?mgouinzqytw


OXFORD IELTS BOOK
http://www.mediafire.com/?amnolymq33m


ACADEMIC IELTS READING
http://www.mediafire.com/?oznzm2fnm0m


CHECK VOCABULARY FOR IELTS
http://www.mediafire.com/?ymymftn2fnw


SPECIMEN MATERIALS
http://www.mediafire.com/?d3zu3qtimuy


LISTENING EXTRA
http://www.mediafire.com/?ujgdi1yg2ni

INSTANT FOR IELTS
http://www.mediafire.com/?ng3dzzyn2zw

IELTS PRATICE TESTS PLUS
http://www.mediafire.com/?ontlz25loqz


INSIGHT INTO IELTS
http://www.mediafire.com/?nnvhnomngt5


IELTS TO SUCCESS
http://www.mediafire.com/?xdltmcmymdx

INSIGHT INTO IELTS EXTRA
http://www.mediafire.com/?ukmjz02zu12


IELTS STRATEGIES FOR STUDY
http://www.mediafire.com/?zy2bat2jzg2


HOW TO PREPARE FOR IELTS _SPEAKING
http://www.mediafire.com/?tmjmjewmmim


IELTS FULL ADVICE DETAILS
http://www.mediafire.com/?m4yzmkmniem


IELTS PREPARATION AND PRACTICE ACADEMIC_WRITING
http://www.mediafire.com/?mmrmhl2z2l1


IELTS SPEAKING REAL TEST
http://www.mediafire.com/?jav2ty2ddxt


IELTS WRITING AND SPEAKING EXAMPLES
http://www.mediafire.com/?ne1m5eznt4j


IELTS PREPARATION AND PRACTICE _READING
http://www.mediafire.com/?gdrmmfqcgte

Chúc các bạn học và thi tốt tiếng Anh !

tổng hợp và sưu tầm.
Theo oto-hui.com
 

YaphetS

Thành viên mới
Tham gia
22/10/2011
Bài viết
1
Thanks, mình muốn cải thiện kĩ năng viết nên chọn sách nào cho phù hợp, mình cần đạt cỡ 6.0 IELTS
 

superheroes

Look Out Behind You
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/6/2010
Bài viết
304
những bài tập này có đáp án ko vậy ? mình muốn làm xong tự kiểm tra lấy xem được thế nào
 
Top